ولی اله مرادی - نمایندگی بیمه ایران - بلموت آفابت


ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری از کار افتادگی

بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده این سازمان طبق نظر کمیسیون پزشکی 66 درصد و بیشتر از توان خود برای کار را از دست داده باشد، چه این صدمه براثر حوادث ناشی از کار و بیماری حرفه ای باشد و یا اینکه بر اثر حوادث و بیماری های عادی بیمه شده باشد، از کار افتاده کلی شناخته می شود.
به ‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه  به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که از کار افتادگی بیمه شده بین 10 تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

بر این اساس اگر میزان کاهش توانایی کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین 33 تا 66 درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود.

بر این اساس، چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد که در این صورت مستمری تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد که ظرف 10 سال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

لازم به ذکر است، بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن  نظریه کمیسیون های پزشکی بدوی یا تجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تأمین اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است،مراجعه کنند.

زمان: 2015-06-17 13:16:01

پوشش خسارت بدنی یكسان زن و مرد

بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به امضای دكتر جواد فرشباف ماهریان، روز ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مصوبه جدید شورای عالی بیمه در خصوص «لغو مصوبه مورخ چهارم دی ماه ۱۳۸۷ » را به مدیران عامل شركت‌های بیمه ابلاغ كرد و طی آن همچنین بر اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ تأكید نمود.
متن بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه به مدیران عامل شركت‌های بیمه به این شرح است:
«احتراماً، به اطلاع می‌رساند نظر مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعلیق مصوبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای‌عالی بیمه در مورد پوشش خسارت بدنی یكسان زن و مرد، در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای‌عالی بیمه مطرح و شورا تصویب نمود كه مصوبه مذكور از تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ لغو گردد.
در ضمن پیرو ابلاغیه شماره ۱۸۴۶۸ مورخ ۴/۶/۱۳۸۷، بدین‌وسیله مجدداً بر اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ تأكید می‌گردد.»
پیش از این شورای عالی بیمه در مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مقرر نموده بود كه « تا زمان ابلاغ آیین نامه تعرفه حق بیمه شخص ثالث » از سوی هیئت وزیران، شركت های بیمه با اخذ حق بیمه ای معادل هشت درصد به حق بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث را با عنوان« پوشش خسارت بدنی یكسان زن و مرد » به متقاضیان ارائه نمایند كه با ابلاغ مصوبه جدید، اخذ هشت درصد حق بیمه اضافی ملغی شده است.

مصوبه شورای‌عالی بیمه
پوشش خسارت بدنی یكسان زن و مرد


شورای ‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ براساس بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری تصویب نمود:
"تا زمان ابلاغ آیین‌نامه تعرفة حق‌بیمة شخص‌ثالث، موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌های بیمه با حق‌بیمه‌ای معادل هشت درصد حق‌بیمة تعهدات اجباری بیمة شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصرة ۲ ماده ۴ قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدنی یكسان زن و مرد» در بیمه‌نامة شخص‌ثالث به متقاضیان ارائه نمایند.
در مورد بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث كه قبل از ابلاغ این مصوبه صادر شده و معتبر است شركت‌های بیمه به نحو مقتضی اطلاع رسانی نموده و در صورت مراجعة بیمه‌گذار، با اخذ حق‌بیمة متناسب با باقی‌ماندة مدت بیمه و به صورت روز شمار، پوشش مذكور را با صدور برگة‌ الحاقی ارائه خواهند كرد."

زمان: 2015-06-17 13:16:01

نرخ دیه سال ۹۴ اعلام شد

وزیر دادگستری، نرخ دیه در سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت دادگستري، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري درباره نرخ ديه در سال 1394، گفت: با اعلام موافقت رييس قوه قضاييه، ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه‌هاي غير حرام 165 ميليون تومان تعيين شد كه نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته و در ماه‌هاي حرام نيز يك سوم اين مبلغ، به ميزان كل نرخ ديه افزوده مي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به نرخ ديه تعيين شده، كاهش تلفات در سال گذشته و نيز اقدامات مراقبتي پيش‌بيني شده در سال جاري، در نرخ بيمه‌ها تغييري ايجاد نگردد و هموطنان عزيز نسبت به تجديد بيمه‌نامه‌هاي خود اقدام كنند.

پورمحمدي افزود: از هموطنان عزيزي كه بنا به هر دليلي تا كنون از خدمات بيمه شخص ثالث استفاده نمي‌كرده‌اند، مي‌خواهيم تا با مراجعه به شركت‌هاي بيمه‌گر، هر چه سريعتر نسبت به دريافت بيمه‌نامه خود اقدام كرده و اين شركت‌ها را در ارايه خدمات مناسب به آسيب‌ديدگان احتمالي ياري نمايند.

زمان: 2015-06-17 13:16:01

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای كارفرما در قبال كاركنان

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱«شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

 فصل اول- كلیات

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن كتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بیمه: وجهی كه بیمه­گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه­نامه می­پردازد.

۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌كند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴-كاركنان: افرادی كه در ازای انجام كار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتیكه بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت نیز می‌توانند جزء كاركنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

۵- زیاندیده/گان: كاركنانی كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (كلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.

۶-كار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است كه حین و به مناسبت انجام كار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازكارافتادگی یا فوت كاركنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره- كلیه حوادثی كه در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مكانی موضوع بیمه برای كاركنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.

۸- محدوده مكانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن كه ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است كه بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت كاركنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشكی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

 ماده ۳- مدت بیمه‌نامه: شروع و انقضای مدت بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

 فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴- بیمه‌گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

 ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید كه موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنكه منجر به تشدید خطر نشود بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

 ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 ماده ۷- بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه كاركنان علیه خود كه به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم از كتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حداكثر ظرف پنج روز كاری به یكی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تكمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذكور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳-    برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

 ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

 ماده ۹- چنانچه بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

 ماده ۱۰- بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی كاركنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرین تعداد اظهارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی كاهش می‌یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

 ماده ۱۱- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است كه در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

 ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است كه در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده است. بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت كتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

 ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی كه بین طرفین به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه بطور كتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذكور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

۲- هزینه‌های پزشكی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشك معتمد و حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

 ماده ۱۵- پوشش‌های اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه‌نامه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام كند. 

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد بود.

  ماده ۱۷- بیمه‌گر خسارت موضوع این بیمه‌نامه را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذینفع بیمه‌نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد. سایر هزینه‌های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكمیل مدارك لازم، بیمه‌گر در پرداخت خسارت تأخیر كند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.

 ماده ۱۸- در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

 ماده ۱۹- در مواردی كه مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح، در صورت توافق با بیمه‌گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت كند. در این صورت بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

 ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت كارفرما، مؤسسه بیمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.

 فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر: خسارت‌های زیرتحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنكه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱- كلیه امراضی كه شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.

۲-    خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.

۳-    خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴-    حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی كار.

 ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و كاركنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.

۲-    حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳-    حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر یا روان‌گردان توسط کارکنان.

۴-    محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

۵-    غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶-     غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذی‌صلاح.

۷-    خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۸-     كلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

 فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یك از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار كتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

-         عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهكار صادره.

-         تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

-         فوت بیمه‌گذار و عدم انجام وظایف بیمه‌گذار توسط ورثه یا منتقل‌الیه.

۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

-         درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

-         متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

-         عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

 ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

 

مدت اعتبار

حق بیمه بر مبنای حق بیمه یكساله

تا ۵ روز

۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز

۱۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۲۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

۳۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

۴۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

۵۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

۶۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

۷۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

۸۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا

۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه

 ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است كه در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا كاركنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

 ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه‌نامه، در صورتی‌ كه‌ از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  ۱- هر یك‌ از طرفین‌ یك‌ نفر داور‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اكثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتی‌ كه‌ هر یك‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نكند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یك‌ از طرفین می‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سرداور ‌بنماید.

 ماده ۲۷- موارد پیش‌بینی نشده: در مواردی كه در این بیمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌
زمان: 2015-06-17 13:16:01

کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث

کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند،تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.

عصر بانک؛ اساس نظام کارت‌بیمه بین‌المللی وسایل نقلیه‌موتوری موسوم به سیستم کارت‌سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe)E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ 23/1/1949 بنیان نهاده شد.

براساس قطعنامه سازمان‌ملل متحد ، قرارداد لندن یا موافقتنامه هماهنگ بین‌دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد .

فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال 1953 آغاز شده است.
 
نحوه عضویت در سیستم کارت سبز
شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت ، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضای کارت سبز

در حال حاضر 45 کشور عضو سیستم کارت سبز هستند که به جز 5 کشور ایران ، عراق ، تونس، مراکش و رژیم غاصب اسرائیل بقیه کشورهای عضو کارت سبز در قاره اروپا قرار دارند.

به گزارش عصر بانک، حدود 220 میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.
 
دفاتر کارت سبز

در هر کشور عضو سیستم کارت سبز ، یک "دفتر ملی کارت سبز" وجود دارد. دفتر ملی کارت سبز مطابق با قوانین و مقررات ملی هر کشور ، عهده دار مدیریت ، رسیدگی و پاسخگویی در زمینه خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو می باشد.

دفتر کارت سبز در هر کشور بر طبق رویه بیمه گر صادر کننده کارت سبز عمل نموده و در روند عملیات تسویه خسارات ناشی از حوادث ایجاد شده توسط رانندگان خارجی ، برحسن اجرای عملیات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر ، نظارت دارد. کلیه دفاتر کارت سبز عضو دفتر مرکزی کارت سبز( Council of Bureaux(C.O.B که مقر آن در لندن است می باشند.

دفتر کارت سبز ایران (Green Card Bureau of Iran)

دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتر کارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (Uniform Agreement (U.A را به عهده دارد.
 
کارت سبز را چه نهادی صادر می کند

کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. به گزارش عصربانک ، در ایران ، شرکت سهامی بیمه ایران Iran Insurance Company به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.

در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای کارت سبز باشد: زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده ، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش
زمان: 2015-06-17 13:16:04

معرفی بیمه اتکایی

بیمه اتکایی یا بیمه مجدد ( یا Reinsurance ) به معنای انتقال ریسك یا خطر از یك بیمه گر به بیمه گر دیگر است.

در این نوع بیمه، شرکت بیمه که خود بیمه‌گر بیمه‌نامه‌های مختلفی می‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه‌‌نامه‌ها دچار آن می‌شوند،‌ نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می‌نماید. اساساً قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشته‌های بیمه به علت وجود دو خاصه زیر متفاوت است:

  • قرارداد بیمه معمولاً بین بیمه‌گر و یکی از آحاد جامعه که می‌تواند یک فرد یا یک واحد تجاری یا صنعتی و یا یک موسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد،‌ منعقد می‌گردد. یک قرارداد بیمه اتکایی بین دو بیمه‌گر که یکی از آنها به‌عنوان "بیمه‌گر اتکایی" و دیگری بعنوان "بیمه‌گر اولیه" یا "صادرکننده بیمه" و یا "بیمه‌گر واگذارنده" نامیده می‌شود منعقد می‌گردد. بیمه‌گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی را که پذیرفته است مجدداً بصورت اتکایی بیمه نماید که این قرارداد را "واگذاری مجدد" و به تبع آن شرکت بیمه اتکایی مقدم را "واگذارنده" و شرکت اتکایی که واگذارنده را پذیرفته است، "بیمه‌گر اتکایی مجدد" می‌نامند.
  • موضوع یک بیمه می‌تواند مال، شخص و یا سود حاصله‌ای باشد که در معرض خطر نابودی یا خسارت قرار دارد و یا اینکه نوعی از انواع مسئولیت‌هایی باشد که بر اثر فعالیت‌های خود وی، کارگزاران و یا کارکنان او بوجود آید. در این حالت، بیمه‌گر مستقیماً حوادثی را که ممکن است منجر به زیان‌های اقتصادی مانند از بین رفتن اموال بر اثر آتش‌سوزی یا خطرات تبعی دیگر، و همچنین اتفاقاتی که مسئولیت‌هایی قانونی را بدلیل وارد آمدن صدمات جسمی و یا خسارات به اموال اشخاص ثالث را بدنبال داشته باشد، بیمه می‌نماید. در حالیکه یک بیمه‌گر اتکایی صرفاً بصورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به اینگونه خسارات اولیه مرتبط و ذی‌علاقه است.

 

در واقع بیمه اتكائی قراردادی است كه به موجب آن بیمه گر مستقیم تعدادی از بیمه گران اتكائی را در حق بیمه و پرداخت خسارت خود به طرق مختلف مشاركت میدهد. بدینوسیله درآمدها وخطرات تحت پوشش بین چندین شركت بیمه در داخل و خارج از كشور تقسیم میگردد. بعبارت ساده تر بیمه اتكائی یعنی تقسیم و توزیع ریسك بین دیگر بیمه گران اتكائی.بیمه اتکایی

قراردادهای بیمه های اتكائی به طور كلی به سه نوع قراردادهای نسبی (Proportional)، قراردادهای غیر نسبی (Non proportional) و قراردادهای اختیاری (Facultative) تقسیم می شوند.

ســـرمایه واندوخته های شرکت های بیمه اگرچه مبالغ قابل توجهو هنگفتی می باشد، لکندرمقایسه با تعهداتبسیار سنگینی که قبول می کنند بسیار اندک و ناچیزاست ، به همین دلیلدر مقابل حوادثو خطرات بزرگ فوق العاده آسیب پذیر هستند. توسعه فعالیتهای اقتصـادی ، ایجاد واحدهای عظیـم صـنعتی ، ناوگانهای بزرگ هواپیمایی و دریایی، پوشـشهای مسئولیت وتجمع خطر در رشته های مختلف بیمه، تعهـدات شـرکتهای بیمه راروز به روز افزونـــتر نمـوده است.

شـرکتهای بیمه برای کاهش تعهدات سنگین خود راهی جز واگذاری بخشی از تعهدات خودبه دیگرشرکتهای بیمه را ندارند. این واگذاری بــه روشهای مختلف صورت میگیـــرد که به آنبیمه اتکاییگفـته میشود.

همانطورکه بیمه گذاران اموال و دارایی هایخود را نزد شـرکتهای بیمه، بیمه می نمایند،شرکتهای بیمهنیز خود و تعهدات خود را نزد دیگـر شرکتهای بیمه(بیمه گر اتکایی)درمقابــل خسارات سنگین و بزرگیکه ممکن است وضعیت مالی آنها را با مخاطره روبرو کــند، بیمه میکــنند.در واقعبا این عمل شرکتهای بیمه ، شرکتهای دیگری به نام بیمه گر اتکایی را در نتایج مالیتعهدات خود سهـیم می کنند.

با بیمهاتکــایی خطر بین چندین شـرکت بیـمه در داخل و خارج ازکشور تقســیم شده و درصورت بـروزخسارتی بزرگ وضعیت مالی یک شرکت بیمه با مخاطره روبرو نمیگردد.

بـه عبارتی ساده تربیمه اتکایی " یعنـــی تقسـیم خطر و ریسک یک تعهـد بیمه ای " .مکانیزم عملی بیمه اتکایی بدیـن شکل است که بیمه گـر اتکایی درمقابل دریافت مبلغی (از حق بیـمه) تمام یا بخشی از تعهدات بیـمه گـر واگذارندهرا به عهـده میگیـرد.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی
زمان: 2015-06-17 13:16:05

بیمه تمام خطر نصب چیست؟ +تعیین حق بیمه

هدف اصلی بیمه تمام خطر نصب، ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی می‌باشد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) موضوع بیمه‌نامه تمام خطر نصب، پروژه‌های در حال اجراء می‌باشد. بیمه نامه تمام خطر نصب  پروژه‌هایی را در بر می‌گیرد که با قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلاتی شکل می‌گیرد که در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر ساخته شده و در محل اجرای طرح نصب می‌گردد. مدت این بیمه بسته به نوع پروژه متفاوت بوده و ممکن است چند ماه یا چندین سال بطول انجامد و ضمناً در این بیمه، سرمایه درگیر با ریسک تابعی از مدت بیمه می‌باشد.
خطرات تحت پوشش
از جمله خطرات تحت پوشش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. خطرات طبیعی مثل سیل،  زلزله، طوفان، نزولات جوی
2. آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم خارجی، ریزش و رانش زمین
3. دزدی، خسارت ناشی از بکار بردن مصالح معیوب و اجرای ناصحیح کار به بخشهای اجراء شده دیگر که بطور صحیح اتمام
گردیده و غیره

تعیین حق بیمه تمام خطر نصب
برای تعیین نرخ حق بیمه انواع پروژه‌های معمولی نصب، شرکت‌های بزرگ اتکایی جداولی به عنوان جداول راهنمای نرخ تهیه نموده‌اند که در بیشتر موارد یعنی مواردی که بتوان خطرات مشمول بیمه را خطراتی عادی تلقی نمود، قابل استفاده است. با این همه تعیین نرخ‌های ثابت برای تمام پروژه‌های نصب امری غیرممکن می‌باشد و اصولاً نرخ هر ریسکی بخصوص پروژه‌های بزرگ، می‌باید براساس ویژگی‌های خاص آن ریسک ارائه شود.
برای تعیین و ارائه نرخ حق بیمه تمام خطر نصب متناسب با خطر مورد نظر،‌ بیمه‌گر نیاز به اطلاعات عدیده‌ای خواهد داشت،
از قبیل:
-مشخصات فنی پروژه‌ مربوطه
-ارزش قرارداد
-قیمت اشیاء مورد نصب
-نقشه پروژه  (در برگیرنده مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث)
-اطلاعات زمین‌شناسی، آب‌شناسی و هواشناسی مربوط به محل نصب
-جدول زمان بندی  شده تهیه و نصب اشیاء مورد بیمه
-جزئیات مربوط به امکانات پیش انبارداری
-خدمات و امکانات حفاظتی
-وسایل و تجهیزات اطفاء حریق
-اطلاعاتی در مورد تجربه شرکت مجری عملیات نصب در اجرای پروژه های مشابه

در رابطه با تعیین نرخ حق بیمه مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات نصب، می‌باید به این نکته توجه کرد  که این ماشین آلات غالباً در شرایط سخت و تحت فشارهای شدید مورد استفاده قرار می‌گیرند و بطور منظم نیز سرویس نمی‌شوند.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا
زمان: 2015-06-17 13:16:05

آشنایی با مفاهیم بیمه معدن

علیرغم اینکه ایران در حال حاضر دارای ۷۵۰ میلیارد تن ذخایر معدنی است و جزو ده کشور اول دنیا در خصوص ذخایر معدنی به شمار می رود، ولی ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن بالاست که یکی از دلایل آن عدم ورود بیمه‌ها به این بخش است.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، آن‌قدر معادن سنگ‌های تزئینی، نما، نیمه‌قیمتی و فلزی در کشور وجود دارد ‌طوری‌که تنها در بخش سنگ نما 4 میلیارد تن ذخایر قطعی و 1400 معدن وجود دارد که از نظر تنوع و رنگ در دنیا نظیر ندارد. بنابر آمار موجود در حال حاضر ایران دارای 750 میلیارد تن ذخایر معدنی است و تعداد معادن فعال در کشور هم بالغ بر 4300 باب است که تا پایان سال 1390 سالانه نزدیک به 290 میلیون تن از آن‌ها مواد خام برداشت ‌شده است.

 این عدد باید تا پایان برنامه پنجم به 450 میلیارد تن برسد. چنان‌چه آمارهای جهانی را نیز به‌ آن اضافه‌کنیم قابلیت‌های معدنی کشور بیش از پیش نمایان می‌شود.‌ هم اکنون ایران دومین تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی دنیا، علاوه‌بر این که در تولید سنگ‌آهن، فولادخام، سیمان، گچ، مس و آلومینیوم نیز داراى رتبه‌هاى جهانى قابل توجه است.

استقبال بی‌اقبال
 این همه قابلیت و پتانسیل اما تاکنون مورد بی‌مهری شرکت‌های بیمه‌ای قرار گرفته است و آن‌ها به این بخش بزرگ از اقتصاد کشور برخلاف همه قابلیت‌هایش وقعی ننهاده‌اند. حضور شرکت‌های بیمه‌ای در این بخش تنها محدود به ماشین‌آلات و تجهیزات شده و جز آن سایر بخش‌های معادن را به پوشش‌بیمه‌ای خویش درنمی‌آورند.

تا پیش از این قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعال کردن صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی این خلاء را جبران کند طوری‌که مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از پروانه معدن خود به عنوان وثیقه استفاده کنند. علاوه‌بر این‌که صندوق هم این پروانه را ضمانت ‌کند. براساس قانون جدید بیمه هم بانک‌ها مکلف هستند این وثیقه را بپذیرند.

ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که هر نوع خدمات حمایتی بیمه در دنیا به عنوان بهترین و اساسی‌ترین نوع حمایت مدنظر است اما شرکت‌های بیمه‌ای داخلی هنوز نتوانسته‌اند این موقعیت را به خوبی فراهم کنند، می‌گوید: در ایران باتوجه به نقش اقتصاد در سیاست، بیمه نتوانسته کارایی خود را نشان داده و دلشوره‌های حقیقی صنعت و معدن را پاسخ دهد.

به گفته ندیمی بیمه در ایران تاکنون بیشتر در حوزه اشخاص ورود کرده و به حمایت جدی از بخش‌های صنعت و معدن نپرداخته است.

ندیمی با تاکید بر این‌که بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای ایران که دولتی باقی مانده و به مانند بانک‌ها بیش از آن‌که بخواهد مساعدت کند ، ترجیح می‌دهد به مصادره اموال بپردازد، خاطر نشان می‌کند: بیمه‌ها باید نگران سرمایه‌گذار باشند ولی در عمل این‌گونه نیست چراکه بانک‌ها و بیمه‌ها بیشتر به فکر منافع خودشان هستند.

ندیمی معتقد است باید حمایت‌های لازم در زمینه تسهیلات بیمه و بانک و هزینه - فایده مدنظر قرار گیرد و حسابرسی دقیق از نظر سود و زیان در شرکت‌های بیمه‌ای صورت گیرد. به گفته این نماینده مجلس ورود صنعت بیمه به حوزه معدن، کاملا توجیه دارد چراکه از نظر تنوع و تعداد، کشور حداقل 60 ماده معدنی متنوع دارد.

او از بیمه مرکزی خواست تا این موضوع را به‌طور جدی‌تر در دستور کار خود قرار دهد و با تدوین آیین‌نامه‌هایی، شرکت‌های بیمه‌ای را در این راستا تجهیز کند.

 مواد معدنی در حاشیه
 عضو خانه معدن ایران هم در این‌باره اظهار می‌دارد چنان‌چه بخش معدن در ایران به‌رغم ظرفیت‌های بالا، نتوانسته تاکنون به‌خوبی خود را نشان دهد به این دلیل است که توجه به نفت و گاز در کشور تا آن اندازه بالاست که مواد معدنی در حاشیه قرار گرفته‌اند.

مهرداد شکوهی با بیان این‌که ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی در زمینه‌های مس، سرب و روی، سنگ آهن و بسیاری دیگر از مواد معدنی بوده و از آن طرف هم ذخایر معدنی جهان روبه کاهش است، بنابراین سرمایه‌گذاری در معادن باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد اما برخلاف پوشش‌های بیمه‌ای در سایر بخش‌های صنعت، تاکنون این مهم درباره فعالیت‌های معدنی صورت نگرفته و پوشش‌های فعلی بیمه منحصر به تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است.

 رییس کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن ایران با بیان این که فعالیت‌های معدنی مانند اکتشاف را به سختی می توان تحت پوشش بیمه قرار داد، اضافه می‌کند: با توجه به این‌که از هر 20 فعالیت معدنی در زمینه اکتشاف شاید در بهترین حالت یک فعالیت به نتیجه برسد بنابراین از آنجا که از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است، باید برای این ریسک‌ها بیمه ورود کند.

شکوهی معتقد است در کشورهای باسابقه معدنی جهان، پوشش‌های لازم برای حوزه معدن ایجاد شده اما در ایران چون ثروت معادن برای شرکت‌های بیمه‌ ایران ملموس نیست، زمانی که به بیمه مراجعه می‌کنیم شرکت های بیمه از آن طفره می روند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در ادامه با تصریح این‌که بهره‌برداری از معادن مانند فرآورده‌های مس و یا سرب و روی وابسته به صادرات است و با یک تغییر نرخ ارز به شدت می‌تواند ضرر کند، پوشش‌های بیمه‌ای ضروری است.

شکوهی با اشاره به تاسیس صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معدنی خاطرنشان می‌کند: اگرچه این صندوق تاکنون فعالیت‌هایی داشته است ولی چون سرمایه‌گذاری آن کافی نبوده، بیشتر به صورت لیزینگ عمل کرده و فقط ماشین آلات را بیمه می‌کند.

به گفته شکوهی این صندوق از پوشش‌های بیمه‌ای فعالیت‌های اکتشافی به‌دلیل کمبود سرمایه و مشکلات بسیار اجتناب کرده است. به گفته رییس کمیته خاک‌های صنعتی خانه معدن ایران شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود در این راه را از منابع دولتی و یا حق بیمه بگیرند. 

 آیین نامه‌ها را بازنگری کنید
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تصریح این‌که معدن به‌دنبال نفت و گاز، از مزیت‌های سه‌گانه کشور است، تصریح می‌کند: ایران جزو 10 کشور اول دنیا در زمینه ذخایر معدنی است و به‌طور تقریبی تمام عناصر جدول مندلیف را دارد ولی هنوز صنعت بیمه با مزیت‌های بخش معدن آشنا نیست.

به گفته ابراهیم جمیلی برای جهش در بخش معدن که در صادرات غیرنفتی و عمران و آبادانی و اشتغال‌زایی مناطق محروم تاثیرگذارست، حمایت‌های بیمه‌ای لازم است.
جمیلی اضافه می‌کند: در شرایط کنونی معدنکار وقتی برای اکتشاف به شرکت بیمه می‌رود، زمان طولانی باید سپری کند که البته نتیجه‌بخش هم نیست.

به گفته او، آیین‌نامه‌های اجرایی بیمه معدن باید تغییر کند و کمیته‌ای کاری متشکل از معدن‌کاران و صنعت بیمه این آیین نامه‌ها را بازنگری کند.

جمیلی معتقد است در هیچ جای دنیا معدن بدون بیمه نمی‌تواند کار کند و معدنکار استرالیایی و چینی در اعماق بالای 500 تا 600 متر کار می‌کند اما با وجودی که معادن ایران روباز هستند و ریسکشان هم بسیار پایین است ولی پوشش‌های بیمه‌ای ندارد.
 

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌
زمان: 2015-06-17 13:16:05

بخش‌های مهم بیمه‌نامه کدام‌اند؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است؛ برخی قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند و لازم است آنها را با دقت بیشتری بخوانیم و به خاطر بسپاریم.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛ اغلب مردم در هنگام خرید انواع بیمه‌نامه‌ها از منابع مختلف پرس‌ و جو می‌کنند و سعی می‌کنند بیمه‌نامه‌ای که تهیه می‌کنند علاوه بر اینکه مربوط به یک شرکت خوشنام و معتبر باشد، ارزانتر از سایر شرکت‌ها باشد.  

اما زمانی که بیمه‌نامه را از نماینده شرکت بیمه دریافت می‌کنند، هیچ توجهی به شرایط عمومی آن و تعهدات مشتری و شرکت بیمه در هنگام خسارت نمی‌کنند.
 
در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است. به همین منظور در این گزارش به بخش‌های مهم یک بیمه‌نامه اشاره می‌کنیم.
 
*قسمت‌های مهم بیمه‌نامه کدامند؟

 
از آنجا که بیمه‌نامه، متن قرارداد بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه محسوب می‌شود، بهتر است که همه محتوای آن را بدانیم، اما برخی قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند و لازم است که آنها را با دقت بیشتری بخوانیم و به خاطر بسپاریم تا مشکلی پیش نیاید.
 
برای مثال باید بدانیم که

 
ـ «مقدار حق بیمه» چقدر است و اگر پرداخت آن به صورت قسطی است، اقساط آن را در چه تاریخی باید بپردازیم.
 
ـ اعتبار بیمه‌نامه چه زمانی شروع و تمام می‌شود تا به موقع آن را تمدید کنیم یا بیمه‌نامه جدید بگیریم. این موضوع به صورت «تاریخ شروع و خاتمه بیمه» یا «مدت بیمه» نوشته شده است.
 
ـ شرکت بیمه چه خطرهایی را بیمه کرده است و تا چه میزان از خسارت را پرداخت می‌کند؟ آنچه زیر عنوان «تعهدات بیمه‌گر» در بیمه‌نامه می‌آید، این موضوع را بیان می‌کند. به علاوه، «مبلغ بیمه» که بیانگر حداکثر تعهد شرکت بیمه است، نشان می‌دهد که اگر حادثه‌ای اتفاق افتد، چقدر می‌توانیم از شرکت بیمه انتظار دریافت خسارت داشته باشیم.
 
ـ چه مقدار از هر خسارت را خودمان باید تحمل و یا جبران کنیم. این مقدار خسارت به «فرانشیز» معروف است و به این دلیل مطرح می‌شود که بیمه‌گذار مراقب آنچه بیمه می‌کند، باشد و یا برای خسارت‌های کوچک به شرکت بیمه مراجعه نکند.
 
ـ چه نوع حوادثی اگر اتفاق افتاد شرکت بیمه خسارت ناشی از آنها را نمی‌پردازد. چنین حوادثی در قسمت «استثنائات بیمه‌نامه» مشخص می‌شود. برای نمونه، در اغلب بیمه‌نامه‌ها خسارت ناشی از جنگ، شورش و انفجارهای هسته‌ای تحت پوشش نیست، زیرا خسارت این‌ گونه حوادث بسیار گسترده است و شرکت بیمه توان پرداخت آنها را ندارد.
 
ـ شرکت بیمه چه خسارت‌هایی را حتی اگر به علت حادثة تحت پوشش بیمه‌نامه باشد، جبران نمی‌کند. این موضوع با عنوان «خسارت‌هایی که در تعهد بیمه‌گر نیست» در بیمه‌نامه مشخص می‌شود.
 
مهم‌ترین خسارتی که هیچ‌گاه جبران نمی‌شود، خسارتی است که بیمه‌گذار و یا کسی که خسارت را دریافت می‌کند به طور عمدی به وجود آورده باشد.
 
* تغییر یا فسخ بیمه‌نامه چگونه انجام می‌شود؟
 

چنانچه در طول اعتبار بیمه‌نامه، شرکت بیمه و یا بیمه‌گذار خواهان تغییراتی در بیمه‌نامه باشند، می‌توانند با موافقت همدیگر آن را انجام دهند. تغییرات بیمه‌نامه را در برگه‌ای به نام «الحاقیه» می‌نویسند و ضمیمه آن می‌کنند.
 
بیمه‌گر و یا بیمه‌گذار با تغییرات مورد نظر یکدیگر موافق نباشند و در بیمه‌نامه، راه‌حل دیگری برای این وضعیت پیش‌بینی نشده باشد، هرکدام می‌توانند بیمه‌نامه را «فسخ» کنند. به علاوه، چنانچه اموال بیمه‌شده بر اثر حادثه‌ای (مثل وقوع جنگ) که تحت پوشش بیمه نیست از بین برود، بیمه‌نامه خود به خود فسخ یا «منفسخ» می‌شود.
 
گاهی ممکن است در مدت اعتبار بیمه‌نامه، اموال بیمه‌شده را به شخص دیگری بفروشیم یا ببخشیم. در این صورت چون با «انتقال مالکیت» نفع بیمه‌پذیر از بین می‌رود، باید یا بیمه را «فسخ» کنیم و حق بیمه بقیه دوره بیمه را پس بگیریم یا به شرکت بیمه اطلاع دهیم تا اگر موافق بود آن بیمه برای شخصی که «نفع بیمه‌پذیر» به او منتقل شده ادامه یابد.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه
زمان: 2015-06-17 13:16:06

تقدیم لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را به مجلس

براساس قانون موجود 10درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی ، 10 درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از  ریسک نیوز، در مجموع 32 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم به صندوق بیمه واریز نمیشود و در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه میشود.

 محمد جواد سهامیان از تقدیم لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس خبر داد و افزود:دولت با اشراف کامل و نگاه جامع بر فضای صنعت بیمه و اثر تورمی که افزایش حق بیمه میتواند بر جامعه داشته باشد طرحی را اماده کرده که تقدیم مجلس شده است.

وی در پاسخ به این سوال که از انجا که طرح مجلس به موازات لایحه پیشنهادی دولت است این امرسبب ایجاد خلل در اصلاح بیمه نامه شخص ثالث نمی شود، عنوان کرد:نمایندگان مجلس اظهارنظر های مرتبط را دریافت کرده اند و نقطه نظرات مختلف لحاظ شده است به طوریکه مهمترین تغییرات پیشنهادی مجلس در خصوص میزان حق بیمه و همچنین ترکیب راننده محور بودن و خودرو محور بودن است.

به گفته وی لایحه پیشنهادی دولت در خصوص بیمه نامه شخص ثالث تقدیم دولت شده و مجلس با توجه به این لایحه پیشنهادی تصمیم گیری خواهد کرد.وی تاکید کرد : تصمیم گیری مجلس در راستای لایحه پیشنهادی دولت خواهد بود.

این گزارش می افزاید ، پیش از این معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز از تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در دولت خبرداد و افزود: این لایحه به زودی به مجلس تقدیم می شود که با تصویب آن ،طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس از دستور کار خارج می شود.

 معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: نکته مهم این لایحه این است که لایحه مذکور باید سریع تر آماده شود تا در بودجه سال آینده که در آذرماه سال جاری تقدیم مجلس می شود، گنجانده شود.وی افزود: این لایحه باید در مجلس تصویب شود تا در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

یوسف نژاد خاطر نشان ساخت: به صورت موازی طرح اصلاح بیمه شخص ثالث نیز در کارگروه مربوطه در مجلس در حال بررسی است ودر صورتی که دولت لایحه مزبور را زودتر به مجلس تقدیم کند این لایحه در دستور کار قرار می گیرد و خودبخود طرح مجلس از دستور کار خارج می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد یاداور شد :دولت در حال بررسی و تکمیل لایحه است و سریع تر به مجلس تقدیم می شود تا مجلس بتواند تا آذر ماه که لایحه بودجه سالیانه به مجلس می رود ان را تصویب کند.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس
زمان: 2015-06-17 13:16:06

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

ماده ۱- نماینده فروش بیمه عمر كه در این آیین نامه اختصاراً «نماینده فروش» نامیده می شود ، شخصی است حقیقی كه با توجه به ضوابط این آیین نامه ، مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه های عمر انفرادی به نمایندگی از طرف شركت بیمه ذیربط در ازای دریافت كارمزد مندرج در قرارداد فی مابین می باشد.
ماده ۲- شركت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش برای مدت سه سال كه قابل تمدید است اعطاء نماید:
الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
ب – اعتقاد به ادیان رسمی كشور.
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د - نداشتن سوء پیشینه و محكومیت كیفری مؤثر.
هـ - داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.
و- دارا بودن حداقل مدرك دیپلم .
ز – طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مركزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه.
ماده ۳ – شركت بیمه موظف است با رعایت مواردی كه بیمه مركزی ایران با توجه به این آیین نامه و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری تهیه و ابلاغ خواهد نمود با نماینده فروش ، قرارداد نمایندگی منعقد و هر سه ماه یك بار فهرست مشخصات نمایندگان فروش را به بیمه مركزی ایران ارسال نماید.
ماده ۴- كارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان كارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه ، تجاوز نماید.
ماده ۵ – شركت بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد.
ماده ۶- نماینده فروش موظف است پیشنهادات بیمه ای دریافتی را به طور مستقیم به شركت بیمه طرف قرارداد ارائه نماید.
ماده ۷- نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و كاركنان آنها و نیز كاركنان و مدیران شركت های بیمه و بیمه مركزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند.
ماده ۸- نماینده فروش ملزم به داشتن محل كار نمی باشد.
ماده ۹- شركت بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد.
ماده ۱۰- در صورتی كه تخلف نماینده فروش از قوانین و مقررات ، مورد تایید بیمه مركزی ایران قرار گیرد شركت بیمه موظف است حسب اعلام بیمه مركزی ایران فعالیت نماینده را محدود یا معلق نموده و یا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
ماده ۱۱- در صورت وضع مقررات جدید توسط شورایعالی بیمه ، مقررات مذكور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاكم خواهد بود.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا
زمان: 2018-05-16 19:30:02

بیمه تکمیلی

فصل اول: كلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار (كه جزء لاینفک بیمه‌نامه است) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر نیست و همزمان یا قبل از صدور بیمه‌نامه به‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحاتتعاریف و اصطلاحات مذكور در این بیمه‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری كه داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند:

۱- بیمه‌گر: شركت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران كه مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است و جبران هزینه‌های بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه‌های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه به عهده‌‌‌‌ می‌گیرد.

۲- بیمه‌گر پایه: سازمان‌هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و...که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه‌اند.

۳- بیمه‌گذار: شخصی است كه مشخصات وی در این بیمه‌نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است.

۴- گروه بیمه‌شدگان:

الف- كاركنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه‌گذار و اعضای خانواده‌شان كه بیمه‌گذار آنها را به عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تبصره- بیمه‌گر می‌تواند كاركنان بازنشسته بیمه‌گذار را صرفاً در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد بهاتفاق كلیه اعضای خانواده تحت تكفل آنان بیمه کند.

ب- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) ‌به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه تشكیل شده ‌باشند، پرداخت حق‌بیمه سالیانه توسط بیمه‌گذار تضمین شده باشد و بیش از۵۰‌ درصد اعضای گروه به ‌طور هم‌زمان بیمه شوند.

 اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تكفل بیمه‌شدگان است.

۵- موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه‌شدگان است كه در تعهد بیمه‌گر پایه نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

 بیماری: هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشك است.

۶- حق‌بیمه: وجهی است كه بیمه‌گذار باید در مقابل تعهدات بیمه‌گر بپردازد. انجام تعهدات بیمه‌گر موكول به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است كه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق شده باشد.

۷- دوره انتظار: مدت زمانی است كه در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

۸- فرانشیز: سهم بیمه‌شده یا بیمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است كه میزان آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تعیین می‌شود.

۹- مدت: مدت بیمه‌نامه یك‌سال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در بیمه‌نامه درج می‌شود.

فصل دوم: هزینه‌های درمانی قابل پرداخت

ماده ۳- هزینه‌های درمانی قابل پرداخت موضوع این آئین‌نامه عبارت است از:

الف- پوشش‌های اصلی (پایه) :

۱-    جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ‌شكن در بیمارستان و مراكز جراحی محدود و.Day Care

تبصرهاعمال جراحی Day Care به جراحی‌هایی اطلاق می‌شود كه مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت‌های بعد از عمل در مراكز درمانی، كمتر از یك روز باشد.

۲-    هزینه همراه افراد زیر۷سال و بالاتر از۷۰ سال (در بیمارستان‌ها)

۳-    هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشكی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه‌شده در مراكز درمانی و یا نقل‌و‌انتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشك معالج.

ب- پوشش‌های اضافی:               

بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق‌بیمه اضافی موارد ذیل را حسب توافق با بیمه‌گذار تحت پوشش قرار دهد:

۱-     افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزی و نخاع (به‌استثنای دیسك ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند كبد، پیوند كلیه و پیوند مغز استخوان.

۲-     هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف-۱ فوق. سقف تعهد بیمه‌گر در این پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق‌شده با بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌گر تجاوز کند.

۱-۲- در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه‌های مربوط‌به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، میكرواینجكشن وIVF  حداكثرمعادل سقف تعهد زایمان و به‌صورت یك پوشش مستقل از آن مجاز است.

۲-۲- دوره انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروه‌های زیر۲۵۰ نفر، ۹ ماه و از۲۵۰ نفر الی ۱۰۰۰ نفر، ۶ ماه و برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.

۳-     هزینه‌های پاراكلینیكی به‌این ‌ترتیب قابل پوشش است:

۱-۳- جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسكن، انواع اندوسكوپی، ام آرآی‌، اكوكاردیوگرافی استرس اكو، دانسیتومتری تا حداكثر ۲۰ ‌درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.

۲-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری– PFT)، 
نوار عضله  (EMG)، نوارعصب (NCV)، نوارمغز (EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم (علاوه‌بر موارد فوق) با سقف تعهد ۱۰ درصد تعهد پایه  سالیانه برای هر بیمه‌شده.

۳-۳- جبران هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشكی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی و ژنتیك پزشكی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد۱۰‌ درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.

۴-۳- جبران هزینه‌های ویزیت، دارو (براساس فهرست داروهای مجاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه‌گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیربستری تا سقف ۵‌ درصد تعهد پایه سالیانه.

۵-۳- جبران هزینه‌های دندان‌پزشكی حداكثر تا میزان ۱۰ ‌درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده.

تبصره- هزینه‌های دندان‌پزشكی براساس تعرفه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود كه سالیانه سندیكای بیمه‌گران ایران با هماهنگی شركت‌های بیمه، تنظیم و به شركت‌های بیمه ابلاغ می‌کند.

۶-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به خرید عینك طبی و لنز تماس طبی تا سقف ۲ ‌درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده

۷-۳- جبران هزینه‌های مربوط‌به خرید سمعك تا سقف ۵ درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده

۴-     جبران هزینه‌های جراحی مربوط‌به رفع عیوب انكساری چشم در مواردی كه به تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر درجه نزدیك‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیك بینی یا دوربینی به‌علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، حداكثر تا ۱۰ در صد تعهد پایه سالیانه برای هرجشم هر بیمه‌شده.

۵-     جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شكستگی و در رفتگی، گچ‌گیری، ختنه، بخیه، كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه كیست و لیزر درمانی تا سقف ۱۰ درصد تعهدات پایه  سالیانه برای هر بیمه‌شده.

فهرست اعمال غیرمجاز سرپایی (در مطب) به شرح جدول پیوست ذکر می‌شود.

۶-      جبران هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن (صرفاً برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر) حداكثر به میزان تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه‌شده

۷-      هزینه تهیه اوروتز كه بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشك معالج و تأیید پزشك معتمد بیمه‌گر مورد نیاز باشد حداكثر تا ۲ درصد سقف تعهد پایه سالیانه.

۸-     هزینه تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان حداكثر تا ۵۰ درصد تعهد زایمان به‌عنوان پوشش مستقل.

تبصره ۱- هزینه‌هایی كه در اجرای بند ب پرداخت می‌شود، مازاد بر سقف تعهدات پایه سالیانه است.

تبصره ۲- در صورتی كه تعهدات اصلی (پایه) نامحدود باشد سقف تعهدات مربوط به پوشش‌های اضافی نیز می‌تواند نامحدود در نظر گرفته شود.

 فصل سوم: شرایط

ماده ۴- اصل حسن نیت: بیمه‌گذار و بیمه‌شده مكلف‌اند در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر با رعایت دقت و صداقت، كلیه اطلاعاتشان را در اختیار بیمه‌گر قرار دهند.

اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری کند و یا عمداً برخلاف واقع مطلبی را اظهار کند و مطالب اظهارنشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بكاهد، بیمه­نامه فسخ خواهد شد.

تبصره- چنانچه معلوم شود هریك از بیمه‌شدگان در پاسخ به پرسش بیمه‌گر یا بیمه­گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداری نموده و یا اظهارات خلاف واقع نموده است، نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمه‌شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود كه از ابتدای قرارداد دریافت کرده است

 ماده ۵- فرانشیز

۱-    فرانشیز هزینه‌های بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه‌های تحت پوشش در صورت عدم استفاده از بیمه درمانی بیمه‌گر پایه حداقل۳۰ درصد كل هزینه‏های درمانی مربوط و درغیراین‌صورت معادل سهم بیمه‏گر پایه و حداقل۳۰ درصد خواهد بود.

۲-    بیمه‌گر می‌تواند فرانشیز هزینه‌های تحت پوشش را با دریافت حق‌بیمه اضافی كاهش دهد. در هر صورت حداقل فرانشیز ۱۰‌ درصد خواهد بود.

ماده ۶- پرداخت حق‌بیمه: بیمه‌گذار باید حق‌بیمه تعیین‌شده در شرایط بیمه‌نامه را به‌نحوی كه در قرارداد بیمه توافق شده است به بیمه‌گر پرداخت کند.

 ماده ۷- استثنائات: هزینه این موارد از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

۱-    اعمال جراحی كه به‌منظور زیبایی انجام می‌شود، مگر اینكه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.

۲-    عیوب مادرزادی مگر اینكه طبق تشخیص پزشك معالج و تأیید پزشك معتمد بیمه‌گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.

۳-    سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشك معالج.

۴-    ترك اعتیاد.

۵-    خودكشی و اعمال مجرمانه بیمه شده

۶-    حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.

۷-    جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابكارانه بنا به تأیید مقامات ذی‌صلاح.

۸-    فعل و انفعالات هسته‌ای.

۹-    هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشك معالج و تأیید پزشك معتمد بیمه‌گر.

۱۰-   هزینه همراه بیماران بین ۷ سال تا۷۰ سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشك معالج و تأیید پزشك معتمد بیمه‌گر.

۱۱-   جنون.

۱۲-   جراحی لثه.

۱۳-   لوازم بهداشتی و آرایشی كه جنبه دارویی ندارند. مگر به تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر

۱۴-   جراحی فك مگر آنكه به‌علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

۱۵-   هزینه‌های مربوط‌به معلولیت ذهنی و ازكارافتادگی كلی.

۱۶-   رفع عیوب انكساری چشم در مواردی كه به تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر درجه نزدیك‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیك‌بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) كمتر از ۳ دیوپتر باشد.

۱۷-   كلیه هزینه‌های پزشكی كه در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین و اعلام نگردیده است.

تبصره- موارد استثنای مندرج در بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲و ۱۴ این ماده با پرداخت حق‌بیمه اضافی، قابل بیمه‌شدن است.

 ماده ۸- شركت بیمه مكلف است در صدور بیمه‌نامه درمان خانواده و در مواردی كه تعداد افراد تحت پوشش در یك گروه كمتر از۵۰ نفر باشد، این ضوابط را رعایت کند:

۱- هریك از اعضای اصلی گروه یا سرپرست خانواده باید فرم پرسش‌نامه سلامتی تهیه‌شده توسط بیمه‌گر را برای خود و سایر اعضای خانواده به‌‌طوركامل و خوانا تكمیل کند.در صورت تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر، لازم است معاینه پزشكی با هزینه متقاضی انجام شود.

۲- بیمه‌گذار موظف است برای تمام اعضای گروه یا خانواده درخواست بیمه کند؛ اما بیمه‌گر می‌تواند با توجه به پرسش‌نامه سلامتی یا معاینات انجام‌شده، از بیمه‌كردن فرد یا افرادی از گروه یا خانواده و یا ارائه پوشش هزینه زایمان وبیماری‌هایی كه سابقه قبلی دارد خودداری  کند.

۳- سقف تعهد بیمه‌گر برای هریك از اعضای گروه یا خانواده و هریك از اعمال جراحی مورد تعهد اعم از جراحی‌های عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی یكسان باشد.

 ماده ۹- بیمه‌شده در انتخاب هریك از بیمارستان‌های داخل كشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه مربوط باید صورت‌حساب مركز درمانی را به‌ انضمام نظریه پزشك یا پزشكان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام‌شده دریافت و به بیمه‌گر تسلیم کند.در مواردی كه بیمه‌شده با معرفی‌نامه بیمه‌گر از مراكز درمانی طرف قرارداد استفاده كند، صورت‌حساب مركز درمانی مبنای محاسبه هزینه‌های مورد تعهد بیمه گر خواهد بود؛ چنانچه بیمه‌شده بدون اخذ معرفی‌نامه به مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر مراجعه نماید، هزینه‌های مربوطه حداكثر تا تعرفه مندرج در قرارداد بیمه‌گر با مركز درمانی مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتی‌كه بیمه‌شده به مراكز غیر طرف قرارداد بیمه‌گر مراجعه نماید هزینه‌های مربوط بر اساس بالاترین تعرفه مندرج در قرارداد بیمه‌گر با مراكز درمانی هم‌درجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت استفاده بیمه‌شده از مراكز درمانی غیرطرف قرارداد و استفاده از سهم سایر بیمه‌گران مكمل، بیمه‌گر موظف است باقی‌مانده هزینه‌های مورد تعهد را تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند؛ درهرصورت بیمه‌شده مجاز به دریافت خسارت از بیمه‌گران به مبلغی بیش از هزینه‌های انجام‌شده نیست. در صورت عدم‌دریافت سهم بیمه‌گر پایه، فرانشیز مندرج در قرارداد از هزینه‌های مزبور كسر خواهد شد. در مواردی كه سهم دریافتی بیمه‌شده از سایر بیمه‌گرها (بیمه گر پایه یا بیمه گر مكمل) معادل و یا بیشتر از میزان فرانشیز مندرج در بیمه‌نامه شود فرانشیز كسر نخواهد شد.

تبصره ۲- بیمه‌گذار و یا بیمه‌شده موظف‌اند حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستری‌شدن هریك از بیمه‌شدگان در بیمارستان و قبل از ترخیص، مراتب را به بیمه‌گر اعلام کنند.

تبصره ۳- چنانچه بیمه شده هم زمان تحت پوشش بیش از یك شركت بیمه باشد در الویت مراجعه به به هركدام از شركتهای بیمه مخیر است.

 ماده ۱۰- حداكثر سن بیمه‌شده برای گروه‌های كمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال، بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق‌بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابع این حكم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق‌بیمه اضافی امكان‌پذیر است. درصورتی‌كه سن بیمه‌شده در شروع قرارداد كمتر از ۶۰ سال باشد پوشش بیمه‌ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

 ماده ۱۱- درصورتی‌كه بیمه‌شده در طول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمه‌ای سایر اعضای خانواده بیمه‌شده متوفی به‌شرط پرداخت حق‌بیمه ادامه خواهد داشت.

 ماده ۱۲- هرگاه ثابت شود كه بیمه‌شده عمداً به‌وسیله اظهارات كاذب و یا ارائه مدارك نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه‌شدگان وابسته به خود کرده است، دراین‌حالت نام بیمه‌شده و بیمه‌شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه‌گـر محق به دریافت وجوهی است كه تحت هر عنـوان از ابتدای قرارداد بابت هزینه‌هـای درمانـی به بیمه‌شده و یا بیمه‌شدگان وابسته به وی پرداخت کرده است و حق‌بیمه‌های پرداختی به بیمه‌گر نیز مسترد نخواهد شد.

 ماده ۱۳- بیمه‌شدگانی كه به‌علت عدم‌امكان معالجه در داخل كشور با تشخیص پزشك معالج بیمه‌شده و با تأیید بیمه‌گر به خارج اعزام می‌گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از كشور به‌دلیل فوریت‏های پزشكی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می‏كنند در صورتی که سفارت یا كنسولگری جمهوری اسلامی ایران در كشور مربوطه، صورت‌حساب‌های هزینه‌های پزشكی و بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.در صورت عدم‌احراز هریك از موارد فوق، هزینه‌های انجام‌شده با‌توجه به بالاترین تعرفه مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گرمحاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره- میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۴- موارد فسخ بیمه‌نامه و نحوه تصفیه حق‌بیمه: بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند در این موارد برای فسخ بیمه‌نامه اقدام کند:

الف- موارد فسخ از‌طرف بیمه‌گر

۱-     عدم‌پرداخت تمام یا قسمتی از حق‌بیمه و یا اقساط آن در سررسید

۲-     هرگاه بیمه‌گذار سهواً و بدون سوء‌نیت مطالبی خلاف واقع اظهار کند و یا از اظهار مطالبی خودداری كند به‌نحوی‌كه در نظر بیمه‌گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن كاسته شود.

۳-     در صورت تشدید خطر موضوع بیمه‌نامه و عدم‌موافقت بیمه‌گذار با افزایش حق‌بیمه.

ب- موارد فسخ از‌طرف بیمه‌گذار

۱-     درصورتی‌كه خطر موضوع بیمه كاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود.

۲-     درصورتی‌كه فعالیت بیمه‌گر به‌هردلیل متوقف شود

۳-     در صورت توقف فعالیت بیمه‌گذار كه قرارداد براساس آن منعقد شده است.

ج- نحوه تصفیه حق‌بیمه در موارد فسخ

۱-     در صورت فسخ قرارداد بیمه از‌طرف بیمه‌گر، حق‌بیمه تا زمان فسخ به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

۲-     در صورت فسخ از ‌طرف بیمه‌گذار، حق‌بیمه تا زمان فسخ براساس حق‌بیمه هر ماه محاسبه می‌شود (كسر ماه یك ماه تمام منظور خواهد شد)؛ در صورتی كه تا زمان فسخ قرارداد، نسبت مجموع خسارت پرداختی ومعوق قرارداد به حق‌بیمه پرداختی آن بیشتر از ۷۰ درصد باشد بیمه‌گذار متعهد است مانده حق‌بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی كه نسبت مذكور به۷۰‌ درصد برسد به بیمه‌گر پرداخت کند. بیمه‌گر می‌تواند برای دریافت مبلغ مذكور اقدام نماید.

 ماده ۱۵- نحوه فسخ

۱-    درصورتی‌كه بیمه‌گر بخواهد بیمه‌نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را به‌وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد، در‌این‌صورت بیمه‌نامه یك‌ماه پس از تاریخ اعلام موضوع به بیمه‌گذار، فسخ‌شده تلقی می‌شود.

۲-    بیمه‌گذار می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به بیمه‌گر، فسخ بیمه‌نامه را تقاضا كند.دراین‌صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ مؤخری كه در درخواست معین شده است، بیمه‌نامه فسخ‌شده تلقی می‌شود.

 ماده ۱۶- مهلت پرداخت خسارت: بیمه‌گر باید حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاری پس از تاریخ دریافت كلیه اسناد و مداركی كه بتواند به‌وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند.

 ماده ۱۷- هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه‌گذار و بیمه‌گر در رابطه با این بیمه‌نامه باید به‌طور‌کتبی به آخرین نشانی اعلام‌شده ارسال شود.

 ماده ۱۸- بیمه مركزی ج.ا. ایران می‌تواند با ارائه پوشش برای مواردی كه در ماده ۳ این آیین‌نامه ذكر نشده است و همچنین كاهش فرانشیز بیش از حد مقرر در این آیین‌نامه موافقت نماید.

 ماده ۱۹- این آئین‌نامه ازتاریخ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ لازم­الاجراء خواهد بود و جایگزین‌آئین­نامه­ شماره ۶۴ مصوب شورای عالی بیمه با عنوان شرایط عمومی بیمه‌های درمان خواهد شد.

 فهرست اعمال غیر‌مجاز در مطب

پیوست جزء ۵ بند ب ماده ۳ آیین­نامه «بیمه­های درمان»

 

۱

كلیه اعمالی كه با بیهوشی عمومی توأم باشد.

۲

اعمالی كه برای اجرای آن باز‌كردن حفره شكمی ضروری باشد (از جمله انواع فتق‌ها)

۳

اعمال جراحی روی استخوان‌های بزرگ و طویل بدن

۴

اعمال جراحی داخل قفسه صدری، كاتتریسم قلب و عروق

۵

اعمال روی عضلات، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس

۶

اعمال جراحی داخل دستگاه‌ تناسلی و ادرار زن و مرد، گذاردن فورسپس و زایمان‌های غیرطبیعی و طبیعی

۷

كلیه اعمال جراحی روی ستون فقرات و مغز و نخاع و جمجمه

۸

اعمال جراحی وسیع استخوان‌های فك و صورت و داخل حلق (از جمله شكاف كام و لب شكری، لوزتین و سینوس‌ها)

۹

بیوپسی انساج داخل مری، تراشه، برونش‌ها، روده‌ها، مثانه، كبد و طحال

۱۰

عمل كاتاراكت، گلوكوم، پارگی شبكیه، تومورهای حفره چشم و استرابیسم چشم

۱۱

عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپلاستی و...

۱۲

عمل جراحی استئوسنتز در شكستگی فكین (Open reduction)

۱۳

بیرون‌آوردن كیست و تومورهای عمیق استخوانی فكین

۱۴

رزكسیون فك

۱۵

رزكسیون كندیل فك

۱۶

رزكسیون زبان

۱۷

عمل جراحی باز در آرچ زایگما

۱۸

جراحی بریدن و برداشتن غده بزاقی

۱۹

جا انداختن دررفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی – فكی

۲۰

عمل جراحی روی عصب دندانی – تحتانی

۲۱

بیرون‌آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس كه مستلزم جراحی سینوس است.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر
زمان: 2018-05-16 19:30:03

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای كارفرما در قبال كاركنان

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱«شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- كلیات

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن كتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بیمه: وجهی كه بیمه­گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه­نامه می­پردازد.

۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌كند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴-كاركنان: افرادی كه در ازای انجام كار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتیكه بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت نیز می‌توانند جزء كاركنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

۵- زیاندیده/گان: كاركنانی كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (كلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.

۶-كار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است كه حین و به مناسبت انجام كار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازكارافتادگی یا فوت كاركنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره- كلیه حوادثی كه در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مكانی موضوع بیمه برای كاركنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.

۸- محدوده مكانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن كه ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است كه بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت كاركنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشكی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

 ماده ۳- مدت بیمه‌نامه: شروع و انقضای مدت بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

 فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴- بیمه‌گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید كه موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنكه منجر به تشدید خطر نشود بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

 ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 ماده ۷- بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه كاركنان علیه خود كه به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم از كتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حداكثر ظرف پنج روز كاری به یكی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تكمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذكور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳-    برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

 ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

 ماده ۹- چنانچه بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

 ماده ۱۰- بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی كاركنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرین تعداد اظهارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی كاهش می‌یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

 ماده ۱۱- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است كه در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

 ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است كه در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده است. بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت كتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

 ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی كه بین طرفین به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه بطور كتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذكور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

۲- هزینه‌های پزشكی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشك معتمد و حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

 

ماده ۱۵- پوشش‌های اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه‌نامه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام كند. 

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد بود.

 ماده ۱۷- بیمه‌گر خسارت موضوع این بیمه‌نامه را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذینفع بیمه‌نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد. سایر هزینه‌های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكمیل مدارك لازم، بیمه‌گر در پرداخت خسارت تأخیر كند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.

 ماده ۱۸- در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

 ماده ۱۹- در مواردی كه مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح، در صورت توافق با بیمه‌گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت كند. در این صورت بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

 

ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت كارفرما، مؤسسه بیمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.

 فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر: خسارت‌های زیرتحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنكه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱- كلیه امراضی كه شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.

۲-    خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.

۳-    خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴-    حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی كار.

 ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و كاركنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.

۲-    حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳-    حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر یا روان‌گردان توسط کارکنان.

۴-    محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

۵-    غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶-     غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذی‌صلاح.

۷-    خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۸-     كلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

 فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یك از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار كتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

-         عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهكار صادره.

-         تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

-         فوت بیمه‌گذار و عدم انجام وظایف بیمه‌گذار توسط ورثه یا منتقل‌الیه.

۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

-         درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

-         متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

-         عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

 ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

 

مدت اعتبار

حق بیمه بر مبنای حق بیمه یكساله

تا ۵ روز

۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز

۱۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۲۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

۳۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

۴۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

۵۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

۶۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

۷۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

۸۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا

۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه

 

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است كه در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا كاركنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

 

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه‌نامه، در صورتی‌ كه‌ از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

 ۱- هر یك‌ از طرفین‌ یك‌ نفر داور‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اكثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتی‌ كه‌ هر یك‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نكند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یك‌ از طرفین می‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سرداور ‌بنماید.

 ماده ۲۷- موارد پیش‌بینی نشده: در مواردی كه در این بیمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌
زمان: 2018-05-16 19:30:06

بیمه اجباری شخص ثالث؛ از لایحه تا مصوبه دائمی

 لایحه "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه " که در دست رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار داشت، سرانجام به تصویب رسید.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 بعد از گذشت 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد.

قانون اصلاح شده آزمایشی سال 1387 مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره بود و علاوه بر آن شش تصویب نامه ، یک دستورالعمل و حداقل دو آئین نامه نیز در قانون پیش بینی شده بود که تصویب نامه اصلی آن یعنی تعرفه موضوع قانون ، بعد از گذشت دوسال و هشت ماه تصویب شد.

اما قانون بیمه شخص ثالث سال 1347 صرفاً مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره می گردید و دو آیین نامه و دو تصویب نامه درآن قید شده بود که آیین نامه اجرایی اصلی مشتمل بر تعرفه آن ، ظرف مدت کمتر از سه ماه تصویب و ابلاغ شد.

قانون مذکور چهل سال مورد عمل شرکتهای بیمه قرار داشت و مهمترین شرایطی که با گذشت زمان ، اصلاح آن را ضروری می‌نمود؛ تلفیق تعهدات بیمه نامه شخص ثالث با قانون مجازات اسلامی بوده است و در غیر اینصورت(به لحاظ مجمل بودن متن قانون مذکور و اینکه صنعت بیمه و قوانین و مقررات آن، ازجمله قانون مذکور، یک صنعت وارداتی اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک است) تاکنون نیز پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای مرتبط با این بیمه نامه می بود. با نگاهی به قانون مصوب سال 1387 نیز می توان دریافت که اصلاحات اعمال شده در آن، عمدتاً به تغییرات ناشی از قانون دیات و مجازات اسلامی باز می گردد.

با گذشت 7 سال از عمر قانون سال 1387، لایحه جایگزین آن در سال 1394 مشتمل بر 67 ماده و 51 تبصره شد و علاوه بر آن حداقل هفت آیین نامه ، پنج تصویب نامه و یک دستورالعمل نیز در آن تکلیف شد.

اگر ضرورت این مقدار مفصل بودن مفاد مصوبه مذکور و مقررات مرتبط با آن ، با در نظر داشتن اینکه بیمه شخص ثالث یکی از اصلی ترین چالشهایی است که صنعت بیمه همواره با آن مواجه بوده است و شاید به همین دلیل دست اندرکاران این لایحه به هر ترتیب تلاش داشته اند تا هر آنچه در اجرای مقررات جاری و حاکم بر این رشته (که بیشترین سهم را در بین انواع رشته های بیمه ای به خود اختصاص داده است) با آن دست به گریبان بوده اند را به نحوی در قالب یک قانون گنجانده و حل و فصل کنند؛ بپذیریم، سوالی که پیش می آید آنست که؛

اولاً در راستای رسیدن به این مقصود با توجه به اهمیت این قانون و تبعاتی که بر کل صنعت بیمه دارد ، آیا در تهیه و بالاخص در طی مراحل منجر به تصویب آن در قالب یک قانون دائمی ، عجله و شتاب نگردیده است؟

و ثانیاً با توجه به تفصیل و جزئیاتی که در این قانون به آنها اشاره شده است و در با مقایسه تعداد مواد و تبصره ها و آیین نامه ها و دستورالعملهای قوانین گذشته با تاریخ مصرف و اصلاحات مورد نیاز آن قوانین (که علی الظاهر با یکدیگر نسبت معکوس دارند ) آیا اطلاق عنوان دائمی به آن صحیح است؟

به عنوان مثال در خصوص برخی از درصدهای تعیین شده در لایحه ، بنظر می‌رسد ضرورتی به تعیین دقیق اغلب درصدهای ذکر شده ، در قانون وجود نداشته باشد و بهتر است کلیات این موارد در قانون درج گردد و تعیین میزان این درصدها به فراخور شرایط هر دوره و زمان در آیین نامه های اجرایی قانون ، مناسب تر باشد.

به عنوان مثال درج عدد 8 درصد سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی ، از محل حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث ضرورت نداشته و این رقم می تواند در آیین نامه تعرفه و یا آیین نامه اجرایی کلی قانون ذکر شود تا پس از بررسی هزینه ها و درآمدهای صندوق و به فراخور زمان قابل تعدیل باشد.

از سوی دیگر، هر چند جزییات بسیاری در این مصوبه وجود دارد که ضوابط آن را با مقررات قبلی حاکم بر این بیمه متمایز می نماید لیکن با نگاهی کلی به مفاد آن بنظر می رسد در صورت تصویب لایحه، حداکثر نوآوری و تحول عمده ای که به موجب آن تفاوت چشمگیر و قابل لمسی برای استفاده کنندگان از این بیمه نامه (بعد از گذشت 47 سال از زمان اجباری شدن بیمه شخص ثالث در ایران) حاصل می شود، آن است که در تبصره 1 ماده 19 آن، تکلیف شده است که تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، یعنی تا سال 1400، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای راننده فراهم شود و تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله تقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ، ملاک عمل خواهد بود.

هر چند در قانون 1387 نیز حسب ماده 8 و به موجب آیین نامه تعرفه مصوب سال 1390 مقرر شده بود تا تعداد تخلفات حادثه ساز ، در تعیین نرخ حق بیمه سالانه بیمه نامه های صادره ، محاسبه و اعمال شوند اما با توجه به نواقص در تبادل اطلاعات این موارد فیمابین شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی ، عملا با گذشت 7 سال از مان قانون مذکور این مهم اجرایی نشد.

در خصوص جزییات مصوبه نیز نمونه ای از نکاتی که بنظر میرسد شامل موارد ذیل است :

الف – نامشخص بودن سقف تعهد بیمه گر: با توجه به عدم لزوم دریافت الحاقیه در صورت افزایش مبلغ ریالی دیات حسب ماده 8 و تکلیف مندرج در ماده 53 آن برای قوه قضاییه درخصوص تعیین میزان ریالی دیه و اینکه در آن ملاک و مبنای مشخص و قابل پیش بینی برای تعیین دیه، قید نشده است، این ابهام بیش از پیش مطرح است که اساساً عقدی که در آن براساس ماده 190 قانون مدنی "موضوع معین که مورد معامله باشد" تعیین نشده است صحیح است یا خیر و اینکه با توجه به مفاد ماده 8 مذکور و ماده 14 لایحه در خصوص جبران خسارت بصورت یوم الادا ، درج تعهد ریالی در بیمه نامه در صورت تصویب این قانون چه ضرورتی دارد و بجای درج تعهدات بدنی در بیمه نامه، عبارت "تعهدات: مطابق قانون" کفایت می نماید.

ب – قانون بیمه شخص ثالث سال 1347 بر مبنای "نظریه تقصیر" و قانون اصلاح آن در سال 1387 بر مبنای" نظریه خطر" استوار بودند اما در این لایحه با توجه به عنوان و مفاد آن عمدتاٌ "نظریهتضمین حق" حاکم است به نحوی که در هر حال خسارت وارده به زیاندیده قابل جبران باشد. اما اولاً : با توجه به تعریف "شخص ثالث" بموجب بند ت ماده یک آن (هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنا راننده مسبب حادثه) این ابهام مطرح است که در صورت برخورد دو یا چند وسیله نقلیه به یکدیگر و چنانچه براساس نظر مراجع ذیصلاح هر دو راننده به صورت مساوی در بروز حادثه ، مقصر (یا مسبب) تشخیص داده شدند آیا با توجه به استثنا شدن راننده مسبب حادثه ، خسارت آسیبهای وارده به راننده مقابل در تعهد بیمه گر است یا خیر.

ثانیاً : مفاد مصوبه به گونه ای است که به مثابه آخرین قوانین رایج در توسعه یافته ترین کشورهای امروز جهان ، زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی ، انواع خسارات بدنی وارده را بسهولت دریافت نمایند و شخص راننده نیز اجباراً پوشش بیمه حوادث مشابهی داشته باشد ؛ لیکن این نکته مغفول مانده است که حتی در آن کشورها نیز قوانین موضوعه ، قبل از آنکه دغدغه جبران خسارات وارده به افراد جامعه را داشته باشند ، بازدارندگی کافی را بمنظور به حداقل رساندن حوادث رانندگی و دقت رانندگان برای مراقبت از بروز و ورود خسارت به دیگران را مدنظر قرار می دهند.

اما در این مصوبه باز هم متاسفانه همانند قوانین قبلی، این موضوع تقریبا نادیده گرفته شده است و به همین دلیل است که هر از چندی شاهد اخبار حوادث اتوبوسهای بین شهری و امثالهم که در آن دهها نفر کشته و مصدوم می شوند بوده و هستیم. شکی نیست اگر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بیمه ای (که در آنها غالبا جبران خسارت زیاندیده مورد حمایت قرار می گیرد) همانند سایر کشورهای پیشرفته مجازات های مالی و کیفری سنگین برای ورود خسارتهای شدید و مرگباری که ناشی از غفلت و بی مبالاتی مطلق راننده است تعیین می شد و با اعمال فرانشیز و اضافه نرخ حق بیمه و محدودیتهای اجتماعی دیگر به گونه ای عمل می شد که افراد از ورود خسارت به دیگران فی الواقع دلهره و هراس داشته باشند طبعا آمار وقوع و شدت حوادث رانندگی کاهش می یافت و به متوسط آمارهای جهانی نزدیک می شد و بجای پرداخت دیه به ورثه متوفیان یا پرداخت مبلغی برای صدمات و نقص عضو ناشی از حوادث رانندگی ، از کشته شدن و ناقص گردیدن افراد جامعه و تبعات ناشی از آن جلوگیری می شد.

به عنوان مثال در ایتالیا از سال 2003 با همکاری پلیس و بیمه ها همراه با گواهینامه به افراد 20 کوپن ارائه می گردد که در صورت تخلف راننده و یا بروز تصادف ، حسب مورد و با توجه به نوع تخلف یک یا ده کوپن از وی گرفته می شود و در صورت از دست دادن همه آنها در دروه های مشخص ، افراد از رانندگی محروم می شوند و همین تعداد کوپنها بعنوان سابقه رانندگی یکی از معیارهای تعیین حق بیمه نیز قرار می گیرد که با شروع اجرای این مقررات بازدارنده و ملموس ، تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داشته است.

همچنین در ماده 12 قید شده است که کودکان زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو ، اضافه می شوند که همان دیدگاه جبران خسارت بر آن حاکم است؛ در حالیکه در کشورهای توسعه یافته (برای جلوگیری از بروز خسارت و کاهش خسارات وارده و نه صرفاً جبران خسارت) کودکان طبق قانون اجباراً باید بمنظور حفظ جان کودک و بر اساس سن آنها در صندلی یا کریرهای مخصوص قرار داده شوند که در این صورت قطعاً ضرورت دارد تا یک جایگاه از ظرفیت خودرو به این صندلی یا وسیله اختصاص یابد و احتمالا بر مبنای همین منطق جبران زیان وارده است که در ایران، شرکتهای بیمه ، علیرغم اجباری بودن کلاه ایمنی برای موتورسواران ، مکلف به جبران خسارت وارده به راکب و ترک نشینان موتورسیکلتی هستند که از کلاه استفاده نکرده اند و از همین حیث دچار حادثه گردیده اند و باید پرسیدکه "حفظ جان افراد " مهم تر است یا "پرداخت دیه آنها " پس از وقوع حادثه.

ج – با توجه به تکلیف جبران خسارات مالی وارده به زیاندیدگان توسط شرکتهای بیمه ، بدون نیاز به گزارش پلیس در ماده 41، این ابهام مطرح است که در این موارد اولاً آیا حادثه منجر به ورود خسارت ، در سوابق راننده مسبب حادثه ثبت می گردد ؟ ثانیاً علیرغم حساسیت و دقتی که در ممالک مترقی برای بررسی موشکافانه علل و عوامل منجر به بروز یک حادثه و بررسی وضعیت راننده آن از حیث مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی و اصولاً سلامت جسمی و روانی وی اعمال می شود جایگاه این بررسی در حوادث بدون گزارش پلیس کجاست و بنظر میرسد همین که آمار این قبیل موارد جزو تصادفات کشور ثبت نگردند برای پلیس کافی بوده و بررسی علل و عوامل دخیل در حادثه فاقد اهمیت است.

همچنین مشخص نیست در صورت پرداخت پنجاه درصد خسارت بدنی بدون رای دادگاه ، وفق ماده 35، چنانچه بعداً مشخص گردید زیاندیده نیز در بروز حادثه مسئول بوده است بیمه گر چه حقی در خصوص خسارتی که پرداخت کرده است دارد.

د – در ماده 17 جبران خسارت ناشی از نقص راه و علائم و تجهیزات و یاعیب ذاتی وسیله نقلیه با همان دیدگاه جبران کامل خسارت زیاندیدگان ، بر عهده بیمه گر است تا متعاقباً از طریق دادگاه از مسبب حادثه بازیافت شود و در این مورد نیز قانون ، بازدارندگی کافی را برای مسببین حادثه ندارد بعنوان مثال اگر شرکت خودروسازی با عرضه خودروهای ناایمن و بی کیفیت در پرونده های خسارت متعددی به عنوان مسبب حادثه اعلام گردید چه مجازات بازدارنده ای برآن حاکم است.

علی ایحال موارد فوق در مجال اندک از زمان انتشار لایحه یاد شده در رسانه ها تقریر گردیده و بعنوان جمع بندی آن با توجه به موارد پیش گفته در خصوص تعدد ماده ها، تبصره ها، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و با در نظر گرفتن کلیت این لایحه و مفاد آن بنظر میرسد در وهله اول تصویب دائمی آن با شتاب و عجله ضرورت نداشته باشد و سپس در صورت تصویب (همانگونه که در قانون سال 1347 نیز آیین نامه اجرایی قانون قبل از زمان لازم الاجرا شدن آن تصویب و ابلاغ شد) در این رابطه نیز موکول نمودن زمان لازم الاجرا شدن قانون به بعد از تصویب تمامی دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی (به ویژه تعرفه متناسب) آن ضرورت دارد و پیش از موعد مذکور، اجرای قانون تبعات منفی بسیاری را برای شرکتهای بیمه در برخواهد داشت.

ضمن اینکه تمدید مجدد قانون قبلی همراه با تعیین تکالیف و ضرب الاجل قانونی برای ارگانهای ذیربط دولت به منظور فراهم نمودن شرایط و زیرساختهای لازم بمنظور جمع آوری و تبادل سیستمی اطلاعات و اعمال سوابق افراد در تعیین حق بیمه این بیمه نامه در مهلت تمدید قانون نیز یکی از راه حلهای پیشنهادی در شرایط کنونی است.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن
زمان: 2018-05-16 19:30:07

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشكان و پیراپزشكان

فصل اول- كلیات

 

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این ‌بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبی ‌بیمه‌گذار(كه جزو غیرقابل ‌تفكیك این ‌بیمه‌نامه است) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد كتبی ‌بیمه‌گذار كه مورد قبول ‌بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن بطوركتبی به ‌بیمه‌گذار اعلام گردیده است جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری كه ممكن است داشته باشد در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن بكار رفته است:

 

۱- ‌بیمه‌گر: شركت بیمهای است كه پروانه فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گرفته و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

 

۲- حق‌بیمه: وجهی است كه بیمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

 

۳- موضوع بیمه: جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال اشخاصی است كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشكی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.

 

۴- ‌بیمه‌گذار: شخصی است كه مشخصات وی در بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه ذكر گردیده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است.

 

۵- زیان‌دیده: فردی است كه بر اثر خطا، اشتباه، غفلت، بی‌احتیاطی و یا قصور بیمه‌گذار، دچار صدمات جسمی یا روانی یا تشدید بیماری شده است.

 

 ۶- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است كه بیمه‌گر طبق شرایط این بیمه‌نامه متعهد می‌گردد در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار به زیان‌دیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

 

ماده ۳- مدت ‌اعتبار بیمه‌نامه: جز در مواردی كه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این ‌بیمه‌نامه یك سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی آن مشخص ‌می‌گردد.

 

                                                               فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

 

ماده ۴- بیمه‌گذار مكلف است در پاسخ به پرسشهای بیمهگر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را با دقت و صداقت اعلام نماید. اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسش‌های بیمهگر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ‌گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه، نه فقط وجوه پرداختی بیمهگذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمهگر میتواند اقساط حق‌بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

 

ماده ۵- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است كه در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۱۶ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد كرد مگر آنكه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

 

ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشكی انجامشده در مورد هر بیمار را در صورت درخواست ‌بیمه‌گر در اختیار وی قرار دهد.

 

ماده ۷- بیمه‌گذار نباید بدون موافقت بیمه‌گر در مورد مسئولیت‌هایی که تحت پوشش این بیمه‌نامه است، تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه‌گر قرار گرفته باشد.

 

ماده ۸- بیمه‌گر می‌تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را به مناسبت مسئولیت‌های موضوع این بیمه‌نامه بر عهده گیرد. در این‌صورت بیمه‌گذار موظف است اختیار تعیین وكیل را رسماً به بیمه‌گر تفویض نماید.

 

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

 

ماده ۹- خسارت‌های قابل تأمین، شامل دیه ناشی از نقص عضو و یا فوت زیان‌دیده و هزینه درمان صدمات جسمی یا روانی اوست كه بیمه‌گذار به واسطه اقدام یا دستور وی بر اساس رأی مراجع ذی‌صلاح مسئول جبران آنها شناخته شود و بر اساس شرایط این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد به پرداخت آنها باشد.

 

ماده ۱۰- در مواردی كه با توجه به اسناد و مدارك ارایه شده، مسئولیت بیمهگذار از نظر بیمهگر محرز باشد بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذیصلاح با جلب موافقت بیمهگذار و مدعی یا مدعیان، خسارت را پرداخت و تسویه كند.

 

ماده ۱۱- تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار است كه در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد مشروط به اینكه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه یا حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضای بیمه‌نامه و حداكثر پس از ۲۰ روز اطلاع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام شده باشد. در صورت توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار این مدت تا شش سال قابل افزایش است.

 

ماده ۱۲- اگر بیمه‌گذار به پرداخت دیه محكوم شود حداكثر تعهد بیمه‌گر در قبال هر زیان‌دیده، معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه از انواع مذكور در قانون مجازات اسلامی حداكثر تا مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

 

ماده ۱۳- بیمه‌گر باید بعد از دریافت كلیه مدارك مربوط به خسارت حداكثر ظرف ۳۰ روز، مدارك را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را با ذكر دلایل به طور مكتوب به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، بیمه‌گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. اگر پس از تكمیل مدارك مثبته بیمه‌گر، در پرداخت خسارت تأخیر نماید، طبق حكم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می­شود.

 

ماده ۱۴- در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

 

فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

 

ماده ۱۵- جبران خسارت‌های ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

 

۱- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی كه به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص ‌بیمه‌گذار باشد مگر آنكه زیان‌دیده نیاز به فوریت‌های پزشكی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.

 

۲- بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمركز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیان‌دیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

 

۳-    انجام امور پزشكی و درمانی كه به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

 

۴- هر نوع خسارتی كه منشاء آن تشعشعات یونیزه‌كننده یا رادیو‌اكتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آنكه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

 

۵-    عدم‌النفع.

 

۶-    عمد بیمه‌گذار.

 

۷-    جرایم و جزای نقدی.

 

                                                                   فصل پنجم- سایر موارد

 

ماده ۱۶- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یك از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار كتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

 

۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

 

-         عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهكار صادره.

 

-         تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

 

۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

 

-         متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

 

-         عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

 

ماده ۱۷- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق‌بیمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه براساس تعرفه كوتاه‌مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

 

مدت بیمه‌نامه

درصد حق‌بیمه سالانه

تا ۵ روز

۵

از ۶ روز تا ۱۵ روز

۱۰

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۲۰

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

۳۰

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

۴۰

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

۵۰

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

۶۰

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

۷۰

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

۸۵

از ۲۷۱ روز تا ۳۶۵ روز

۱۰۰

 

 ماده ۱۸- محدوده جغرافیایی: این بیمه‌نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و‌ در خصوص مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار در خارج از محدوده مذكور بیمه‌گر هیچگونه تعهدی ندارد.

 

ماده ۱۹- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تعبیر، تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه نامه، در صورتی‌ كه‌ از طریق‌ مذاكره‌ حل و فصل‌ نشود به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد. رأی‌ داور مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوریارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

 

۱- هر یك‌ از طرفین‌ داور اختصاصی خود را تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

 

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ دربارة موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق‌ داور ‌دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

 

۳- رأی‌ هیأت‌ داوری با اكثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

 

۴- در صورتی‌ كه‌ هر یك‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور طرف ‌مقابل‌، داور اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نكند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سرداور به‌ توافق‌ نرسند هر یك‌ از طرفین می‌تواند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سرداور ‌بنماید.

 

ماده ۲۰- مواردی كه در این بیمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

 

ماده ۲۱- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه شماره ۳۷ و ۳۸ (شرایط عمومی و تعرفه بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشكان) مصوب شورای عالی بیمه و مكمل‌های بعدی آن خواهد شد.

 

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن , جمهوری اسلامی ایران , مدت اعتبار بیمه‌نامه , تشخیص مراجع ذی‌صلاح , مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار , دچار صدمات جسمی , مسئولیت مدنی حرفه‌ای , پیشنهاد كت
زمان: 2018-05-16 19:30:08

کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث

کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند،تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.

عصر بانک؛ اساس نظام کارت‌بیمه بین‌المللی وسایل نقلیه‌موتوری موسوم به سیستم کارت‌سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe)E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ 23/1/1949 بنیان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان‌ملل متحد ، قرارداد لندن یا موافقتنامه هماهنگ بین‌دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد .فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال 1953 آغاز شده است.

 نحوه عضویت در سیستم کارت سبز
شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت ، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضای کارت سبز
در حال حاضر 45 کشور عضو سیستم کارت سبز هستند که به جز 5 کشور ایران ، عراق ، تونس، مراکش و رژیم غاصب اسرائیل بقیه کشورهای عضو کارت سبز در قاره اروپا قرار دارند.به گزارش عصر بانک، حدود 220 میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.

 دفاتر کارت سبز
در هر کشور عضو سیستم کارت سبز ، یک "دفتر ملی کارت سبز" وجود دارد. دفتر ملی کارت سبز مطابق با قوانین و مقررات ملی هر کشور ، عهده دار مدیریت ، رسیدگی و پاسخگویی در زمینه خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو می باشد.

دفتر کارت سبز در هر کشور بر طبق رویه بیمه گر صادر کننده کارت سبز عمل نموده و در روند عملیات تسویه خسارات ناشی از حوادث ایجاد شده توسط رانندگان خارجی ، برحسن اجرای عملیات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر ، نظارت دارد. کلیه دفاتر کارت سبز عضو دفتر مرکزی کارت سبز( Council of Bureaux(C.O.B که مقر آن در لندن است می باشند.

دفتر کارت سبز ایران (Green Card Bureau of Iran)
دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتر کارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (Uniform Agreement (U.A را به عهده دارد.
 
کارت سبز را چه نهادی صادر می کند
کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. به گزارش عصربانک ، در ایران ، شرکت سهامی بیمه ایران Iran Insurance Company به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.
در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای کارت سبز باشد: زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده ، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن , جمهوری اسلامی ایران , مدت اعتبار بیمه‌نامه , تشخیص مراجع ذی‌صلاح , مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار , دچار صدمات جسمی , مسئولیت مدنی حرفه‌ای , پیشنهاد كت , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش
زمان: 2018-05-16 19:30:08

آيين نامه بيمه حادثه راننده

شوراي عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰، آيين نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زير تصويب نمود:

شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.

۱- حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه­هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.

۲- تعهدات بيمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزيي ناشي از حوادث رانندگي خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس ديه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه، ضوابط مندرج در آيين نامه شماره ۲۳ مصوب شوراي عالي بيمه است.

۳- پوشش اين بيمه نامه شامل رانندگاني است كه بر اساس نظر مراجع ذيربط، در حادثه رانندگي مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بيمه­نامه شخص ثالث غرامت دريافت نمايد، به ميزان غرامت دريافتي از سقف تعهد بيمه‌گر اين بيمه­نامه كسر خواهد شد.

۴- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه،گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مقصر حادثه داشته باشد.

۵- حداكثر نرخ حق بيمه سالانه اين پوشش براي انواع وسايل نقليه به شرح زير مي‌باشد:

   سواري: ۳/۰ درهزار          اتوبوس: يك در هزار            باركش: يك در هزار            موتورسيكلت: ۲۵/۰ در هزار

۶-  در صورتي كه در مدت بيمه، خسارتي از محل اين بيمه پرداخت نشود، بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه‌نامه، طبق جدول زير در حق‌بيمه مربوط تخفيف اعمال نمايد:

جدول تخفيف عدم خسارت

سال

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم و به بعد

درصد تخفيف

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 

۷- بيمه‌گذاراني كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل اين بيمه شوند، هنگام تجديد بيمه‌نامه از تخفيف موضوع بند ۶ محروم و حق‌بيمه سالانه آنها طبق جدول زير افزايش مي‌يابد: 

جدول جريمه تعداد خسارت

تعداد خسارت

يكبار

دوبار

سه بار

چهار بار و بيشتر

درصد جريمه

۲۰ درصد

۴۰ درصد

۶۰ درصد

۱۰۰ درصد

۸- اين آيين نامه براي مدت يكسال از تاريخ ابلاغ به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود. پس از يكسال بر اساس گزارش عملكرد شركتهاي بيمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمي ابلاغ خواهد شد.

آيين‌نامه شماره  ۶۷.۱

مكمل آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ اجراي آزمايشي ‌آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آيين‌نامه شماره ۶۷) را از يك‌سال به دوسال تغيير داده و بند ۸ آنرا به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه شماره ۱/۶۷ تصويب نمود و با توجه به متن بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ارايه پوشش موضوع آيين‌نامه فوق‌الذكر توسط مؤسسات بيمه و خريد آن را براي كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني اجباري تشخيص داد.

 

"۸- اين آيين‌نامه براي مدت دو سال از تاريخ ابلاغ به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود. پس از دو سال بر اساس گزارش عملكرد شركتهاي بيمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمي ابلاغ خواهد شد."

آيين‌نامه شماره  ۶۷.۲

مكمل آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵

شوراي عالي بيمه در اجراي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳، آيين نامه شماره ۶۷ (آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين‌نامه شماره ۲/۶۷" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

۱- بند ۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱-   حداقل سرمايه اجباري بيمه موضوع اين پوشش، معادل مبلغ ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.

۲- بند ۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۲-   تعهدات بيمه‌گر نسبت به راننده وسيله نقليه مسبب حادثه (اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزئي ناشي از هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار خواهد بود.

۳- تبصره‌هاي ذيل بند ۲ حذف و سه تبصره به شرح زير جايگزين آنها مي‌شود:

تبصره ۱- چنانچه رانندهوسيله نقليه مسبب حادثه فردي غير از بيمه‌گذار يا دارنده خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه باشد، پرداخت غرامت موكول به ارائه مدارك مثبته جهت احراز راننده بودن وي است.

تبصره ۲- تعهد بيمه‌گر در هر حادثه براي جبران غرامت فوت معادل مبلغ سرمايه بيمه مندرج در بيمه‌نامه است. همچنين محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آيين‌نامه شماره ۸۴ (شرايط عمومي بيمه‌نامه حوادث اشخاص) مصوب مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ شوراي عالي بيمه و بر مبناي سرمايه بيمه مندرج در بيمه‌نامه است. در هر حال مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگي در هر حادثه از سرمايه بيمه تجاوز نخواهد كرد.

تبصره ۳- پوشش موضوع اين آيين‌نامه محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

۴- بند ۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۳-   چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه‌نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه‌گر اين بيمه‌نامه به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

۵- بند ۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

در موارد زير بيمه‌گر تعهدي نسبت به پرداخت غرامت موضوع اين آيين‌نامه ندارد:

۱-۴- راننده وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مسبب حادثه باشد.

۲-۴- به استناد گزارش مراجع ذيصلاح وقوع حادثه ناشي از مستي راننده وسيله نقليه مسبب حادثه يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان توسط وي باشد.

۶- بند ۸ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۸-      مدت اجراي اين آيين‌نامه تا پايان برنامه پنجم توسعه تمديد مي­گردد.

۷- بند زير به عنوان بند ۹ به آيين­ نامه اضافه مي‌شود:

۹-      اخذ بيمه موضوع اين آيين‌نامه براي كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني الزامي است.

۸- مفاد اين اصلاحيه شامل بيمه‌نامه‌هايي است كه پس از ابلاغ آن صادر شود و بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از ابلاغ اين اصلاحيه تابع آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۹۰ و شماره ۱/۶۷ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شوراي­­عالي بيمه است.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن , جمهوری اسلامی ایران , مدت اعتبار بیمه‌نامه , تشخیص مراجع ذی‌صلاح , مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار , دچار صدمات جسمی , مسئولیت مدنی حرفه‌ای , پیشنهاد كت , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , ۱۱۵ قانون برنامه , قانون برنامه پنجم , نقليه مسبب حادثه , برنامه پنجم توسعه , وسيله نقليه مسبب , جمهوري اسلامي ايران , زمان وقوع حادثه , شوراي عالي بيمه
زمان: 2018-05-16 19:30:08

شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲«شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- كلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این ‌بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبی ‌بیمه‌گذار (كه جزو غیرقابل‌ تفكیك ‌بیمه‌نامه است) بین ‌بیمه‌گر و ‌بیمه‌گذار تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد كتبی ‌بیمه‌گذار كه ‌بیمه‌گر قبول نكرده و قبل از صدور ‌بیمه‌نامه به ‌بیمه‌گذار اعلام كرده است جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب نمی‌‌گردد. در صورتی كه ‌بیمه‌شده و ‌بیمه‌گذار شخص واحد نباشد بیمه‌گذار باید رضایت كتبی ‌بیمه‌شده و در مورد ‌بیمه‌شده‌ای كه اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او را به بیمه‌گر ارایه نماید و گرنه ‌بیمه‌نامه باطل است.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: تعاریف و اصطلاحات مذكور در این بیمه نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگری كه داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند.

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شركت بیمه‌ای است كه مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت و یا پرداخت غرامت ناشی از حوادث تعیین‌شده را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده ‌می‌گیرد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات وی در ‌بیمه‌نامه درج گردیده و موظف به پرداخت ‌حق‌بیمه و انجام سایر وظایف تعیین‌شده در بیمه‌نامه می‌باشد.

۳- ‌بیمه‌شده: ‌بیمه‌شده شخصی است كه مشخصات وی در ‌بیمه‌نامه درج شده است و بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت و یا غرامت بدنی او به علت تحقق خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه است‌.

۴- ذی‌نفع: ذی‌نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه مشخصات آنان در ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به ‌بیمه‌نامه به آنها پرداخت می‌شود. در صورتی‌که ذی‌نفع در بیمه‌نامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمه‌شده و در صورت فوت بیمه‌شده، غرامت به نسبت سهم‌الارث، به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.

۵- ‌حق‌بیمه: ‌حق‌بیمه وجهی است كه ‌بیمه‌گذار موظف است طبق شرایط خصوصی بیمه‌نامه به ‌بیمه‌گر بپردازد.

۶- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است كه ‌بیمه‌گر متعهد ‌می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط ‌بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد.

۷- حادثه: حادثه موضوع این بیمه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است كه بدون قصد و اراده ‌بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگی و یا فوت ‌بیمه‌شده گردد.

۸- نقص عضو یا از كارافتادگی دائم (کلی یا جزیی): منظور از نقص‌عضو یا ازكارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن است كه به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۹- مدت ‌بیمه: جز در مواردی كه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این بیمه‌نامه یك سال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

ماده ۳- خطرات بیمه‌شده: تأمین ‌غرامت مورد تعهد از سوی بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های مندرج در ‌بیمه‌نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع بند ۷ ماده ۲ این ‌بیمه‌نامه ‌است. همچنین خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر جزو تعهدات ‌بیمه‌گر محسوب ‌می‌شود:

الف– غرق‌شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.

ب- ابتلا به ‌هاری، كزاز، سیاه‌زخم و گزیدگی.

ج- دفاع مشروع ‌بیمه‌شده.

د- اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه.

  فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴- اصل حسن نیت: ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌شده مكلف‌اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های ‌بیمه‌گر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهند. اگر ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌شده در پاسخ به پرسش ‌بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً بر خلاف واقع اظهار بنمایند، ‌بیمه‌نامه باطل و بی‌اثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچ‌گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی ‌بیمه‌گذار مسترد نخواهد شد بلكه ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند مانده ‌حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید. همچنین چنانچه بیمه‌گذار در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه و یا هنگام بروز خسارت به عمد از اظهار مطالبی كه موثر بر تعهدات بیمه‌گر و وظایف بیمه‌گذار باشد خودداری نماید به منزله عدم رعایت اصل حسن نیت خواهد بود. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق‌بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند- در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق‌بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی كه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق‌بیمه‌ای كه بایستی در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

تبصره- در قراردادهای گروهی در صورتیکه هر یک از بیمه‌شدگان اظهارات خلاف واقع عمدی داشته باشند بیمه‌نامه نسبت به وی باطل خواهد شد.

ماده ۵– پرداخت ‌حق‌بیمه: بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است كه در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۱۲ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد كرد مگر آنكه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

ماده ۶– تغییر خطر: هر گاه در مدت ‌بیمه، در شغل یا فعالیت‌های ‌بیمه‌شده تغییری بوجود آید ‌بیمه‌شده یا ‌بیمه‌گذار موظفند حداكثر ظرف ده روز ‌بیمه‌گر را آگاه سازند. در صورت تغییر خطر، ‌بیمه‌گر ‌حق‌بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقی‌مانده پیشنهاد ‌می‌نماید. در صورتی كه طرفین نتوانند دربارة میزان ‌حق‌بیمه تعدیل‌شده توافق نمایند هر یك از طرفین می‌تواند حداكثر ظرف ده روز  ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید. در صورت عدم اعلام تشدید خطر به بیمه‌گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسبی حق‌بیمه پرداخت خواهد شد. 

ماده ۷- وظایف ‌بیمه‌شده، ‌بیمه‌گذار و ذی‌نفع در صورت وقوع حادثه:

الف- به محض وقوع حادثه غیر از فوت، ‌بیمه‌شده موظف است به پزشك مراجعه و دستورهای وی را رعایت نماید و ‌بیمه‌شده یا ‌بیمه‌گذار موظفند حداكثر ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را كتباً به اطلاع ‌بیمه‌گر برسانند.

ب- در صورت فوت ‌بیمه‌شده، ‌بیمه‌گذار و یا ذی‌نفع باید در اسرع وقت و حداكثر ظرف سی روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمه‌شده مراتب را كتباً به اطلاع ‌بیمه‌گر برسانند.

ج- بر حسب مورد ‌بیمه‌گذار، ‌بیمه‌شده و یا ذی‌نفع باید مدارك لازم را به ‌بیمه‌گر تسلیم نمایند و به سئوالات او در رابطه با حادثه از روی صداقت پاسخ دهند.

د- بیمه‌گذار، ‌بیمه‌شده و یا ذی‌نفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشكی كه هزینه آن بر عهده ‌بیمه‌گر است، هستند.

تبصره- در صورتی كه ‌بیمه‌گذار، ‌بیمه‌شده و یا ذی‌نفع تكالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند به نسبت تاثیر قصور در افزایش خسارت، خسارت قابل پرداخت را كاهش دهد مگر اینكه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به انجام تکالیف نبوده است.

 

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۸– خسارات مورد تعهد: این ‌بیمه‌نامه، غرامت فوت، نقص عضو یا از كارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) را كه بطور مستقیم ناشی از موارد مذكور در ماده ۳  این شرایط عمومی باشد تأمین ‌می‌نماید. در صورت توافق طرفین  و پرداخت ‌حق‌بیمه مربوط، هزینه پزشكی و غرامت روزانه ناشی از حوادث و سایر پوشش‌های اضافی نیز قابل تأمین است.

تبصره- شركت بیمه مجاز است كه در صورت تمایل بیمه‌گذار، خطرات فوت و از كارافتادگی و نقص عضو كامل و دائم (كلی یا جزئی) را به صورت مجزا ارائه نماید.

ماده ۹- مهلت پرداخت خسارت: بیمه‌گر باید بعد از دریافت كلیه مدارك مربوط به خسارت، حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارك را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلایل به طور مكتوب به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، آن را پرداخت نماید. در مواردی كه پرداخت خسارت پس از تكمیل مدارك مثبته از سوی بیمه‌گر به تاخیر می‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.

ماده ۱۰– تعیین میزان غرامت بیمه

۱- غرامت فوت

در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه فوت كند ‌بیمه‌گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه و الحاقیه آن و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ذی‌نفع بپردازد.

۲- غرامت نقص عضو و یا ازكارافتادگی دائم (كلی و جزئی )

در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از كارافتادگی دائم شود ‌بیمه‌گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.

الف - نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی:

موارد زیر نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه‌شده خواهد بود.

۱-  نابینایی كامل و دائم هر دو چشم.

۲- از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ.

۳- از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.

۴- از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست و یك پا، حداقل از مچ.

۵- از دست دادن هر دو پنجه‌ها.

۶- قطع كامل نخاع.

۷- ناشنوایی كامل و دائم هر دو گوش.

۸- برداشتن فك پایین.

ب– موارد زیر نقص عضو و ازكارافتادگی دائم و جزیی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است.   

                                                                                                                                     ( ارقام به درصد)

۸۰

از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی ) اعم از كارافتادگی دائم و كامل حنجره یا قطع زبان

۱

۷۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از بازو  

۲

۶۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از ساعد  

۳

۵۵

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از مچ 

۴

۵۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع كامل انگشتان هر دست                            

۵

۳۶

 انگشت شست  

۱/۵

۲۴

بند اول شست                                                                               

۲/۵

۲۵

سبابه 

۳/۵

۱۲

بند اول سبابه                                                                                

۴/۵

۲۰

بند اول و دوم سبابه

۵/۵

۱۵

هر یك از دو انگشت میانه

۶/۵

۱۰

 انگشت كوچك                                                                 

۷/۵

در هر حال حداكثر تعهد ‌بیمه‌گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰ درصد سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا ازكارافتاده دائم گردد حداكثر معادل ۸۰ درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.

۲۸

فقدان دندان‌ها حداكثر

۶

۷۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مفصل ران

۷

۶۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از ساق                                

۸

۵۵

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مچ     

۹

۳۰

از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع انگشتان پا       

۱۰

۱۰

شست پا                                                                                     

۱/۱۰

۵

هر یك از سایر انگشتان

۲/۱۰

۵۰

نابینا شدن یك چشم (در صورتی كه ‌بیمه‌شده قبل از حادثه از بینایی كامل یك چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر۸۰ درصد خواهد بود.)

۱۱

۳۵

ازدست دادن شنوایی یك گوش (در صورتی كه ‌بیمه‌شده قبل ازوقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی كامل یك گوش محروم بوده باشد درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶۵ درصد خواهد بود.)

۱۲

۱۰

از دست دادن لاله گوش  

۱۳

۱۵

  از دست دادن حس بویایی                                                   

۱۴

۱۵

از دست دادن حس چشایی                            

۱۵

غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه ) و صورت از حداكثر۴۰ درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهدكرد.

۱۶

۳۰

   یك كلیه 

۱۷

۷

   طحال                                                 

۱۸

۵

  بیضه

۱۹

   سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشك معتمد ‌بیمه‌گر

۲۰

         

پ- در موارد غیر از بندهای الف و ب فوق، نقص عضو و ازكارافتادگی دائم اعم از كلی یا جزیی و همچنین میزان غرامت مربوط با نظر پزشك معتمد ‌بیمه‌گر تعیین ‌می‌گردد.

تبصره- بیمه مركزی می‌تواند با بررسی تخصصی لازم، جدول نقص عضو و ازكارافتادگی دائم و جزیی را اصلاح یا تكمیل نماید.

فصل چهارم- خسارتهای خارج از تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۱- موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات ‌بیمه‌گر خارج است:

الف- خودكشی و یا اقدام به آن.

ب- صدمات بدنی كه ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د- استفاده از داروهای كاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشك.

هـ - ارتكاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.

و- هر نوع دیسك و یا فتق ‌بیمه‌شده.

ز– بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ح- فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ط- جنگ (به جز انفجار و یا عملكرد ادوات نظامی كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

ی- زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.

ك- ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل كورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهای ط، ی و ك با موافقت كتبی ‌بیمه‌گر و اخذ ‌حق‌بیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت موارد زیر ضروری است:

۱- بیمه‌شده نباید در تحقق خطر بیمه‌شده مشاركت داشته باشد.

۲- بیمه‌گر می‌تواند با ارسال اخطار كتبی ۱۰ روزه پوشش بیمه‌ای موضوع بند مذكور را لغو نماید.

تبصره۲- مؤسسات بیمه می‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مركزی خطرات اضافی دیگری را ‌بیمه نمایند.

 

فصل پنجم- فسخ و انفساخ بیمه نامه

ماده ۱۲– موارد فسخ ‌بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یك از طرفین بیمه‌نامه می‌توانند بیمه‌نامه را فسخ نماید:

الف- موارد فسخ از طرف ‌بیمه‌گر:

‌بیمه‌گر در موارد زیر ‌می‌تواند ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید. در این صورت حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه  به صورت روز‌شمار محاسبه خواهد شد.

۱- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ‌حق‌بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین.

۲- هرگاه ‌بیمه‌گذار سهوا و یا بدون سوءنیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری كند به نحوی كه در نظر ‌بیمه‌گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بكاهد.

۳- در صورت تشدید خطر موضوع ماده ۶ این شرایط و عدم موافقت بیمه‌گذار با تعدیل حق‌بیمه و یا تغییر وضعیت ‌بیمه‌شده به نحوی كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد بود ‌بیمه‌گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذكور در قرارداد فعلی نمی‌شد.

تبصره– در صورتی كه ‌بیمه‌گر بخواهد ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید موظف است موضوع را به وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. در این صورت، ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار ‌بیمه‌نامه فسخ‌شده تلقی ‌می‌گردد.

ب-  موارد فسخ از طرف ‌بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید در این‌صورت بیمه‌گر حق‌بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه‌مدت محاسبه مینماید. مگر در مواردی كه فسخ توسط بیمه‌گذار مستند به یكی از دلایل زیر باشد كه در این‌صورت حق‌بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد:

۱- انتقال پرتفوی بیمه‌گر.

۲- كاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه‌گر با تعدیل حق‌بیمه.

تبصره- ‌بیمه‌گذار ‌می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به ‌بیمه‌گر تقاضای فسخ ‌بیمه‌نامه را بنماید. در این صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به ‌بیمه‌گر، ‌بیمه‌نامه فسخ‌شده محسوب می‌شود. چنانچه در درخواست ‌بیمه‌گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.

ماده ۱۳– موارد انفساخ ‌بیمه‌نامه: در صورت فوت ‌بیمه‌شده به علت تحقق خطری كه تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نباشد ‌بیمه‌نامه از زمان فوت ‌بیمه‌شده منفسخ ‌می‌گردد. در موارد انفساخ، ‌حق‌بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود.

تبصره- در قراردادهای گروهی پوشش بیمه‌نامه فقط برای بیمه شده متوفی لغو خواهد شد.

 فصل ششم- سایر موارد

ماده ۱۴– كتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر در رابطه با ‌بیمه‌نامه باید به طوركتبی با رعایت مقررات مربوط به آخرین نشانی اعلام‌شده به طرف مقابل اعلام گردد.

ماده ۱۵- در موارد خاص، شركت بیمه می‌تواند با اخذ مجوز از بیمه مركزی، سرمایه نقص عضو جزیی یك یا چند عضو را به صورت دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۶- در همه موارد، تشخیص نقص عضو و ازكارافتادگی دائم كلی و یا دائم جزیی و همچنین حداكثر میزان آن با رعایت جدول ذیربط یا پزشك معتمد ‌بیمه‌گر ‌می‌باشد و مجموع سرمایه‌های هر یك از موارد مذكور در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و ازكارافتادگی دائم (كلی یا جزیی) موضوع این ‌بیمه‌نامه نمی‌‌تواند از مجموع سرمایه بیمه هریك از پوشش های مذكور تجاوز نماید.

ماده ۱۷- نحوه حل و فصل اختلاف: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امكان از طریق مذاكره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاكره حل و فصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یك نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یك از طرفین باید داور انتخابی خود را به صورت كتبی به طرف دیگر معرفی ‌كند. داوران منتخب، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اكثریت آرا اقدام به صدور رأی می‌كنند. در صورتی كه هریك از طرفین تا ۳۰ روز بعد از معرفی داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفی نكند و یا داوران منتخب، برای انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یك از طرفین می‌تواند حسب مورد تعیین داور یا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یك از طرفین در شروع رسیدگی، حق‌الزحمه داور انتخابی خود و نصف حق‌الزحمه سرداور را می‌پردازد و در خاتمه، همه هزینه‌های داوری بر عهده طرفی خواهد بود كه رأی علیه او صادر می‌شود.

ماده ۱۸- مدت بیمه یك سال است و ‌حق‌بیمة ‌بیمه‌نامه‌هایی كه مدت آنها كمتر از یك سال باشد به صورت زیر تعیین می‌شود:

مدت اعتبار

حق بیمه بر مبنای حق بیمه یكساله

تا ۵ روز

۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز

۱۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۲۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

۳۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

۴۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

۵۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

۶۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

۷۰ درصد حق بیمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

۸۵ درصد حق بیمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا

۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه

ماده ۱۹- پوشش‌های این بیمه‌نامه برای حوادث داخل و خارج قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنكه به صورت دیگری توافق شده باشد.

ماده ۲۰- این آیین‌نامه از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۲۳ و ۲۴ (شرایط عمومی و تعرفه بیمه حوادث انفرادی) مصوب شورای عالی بیمه خواهد شد و لازم الاجرا خواهد بود.

شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشكی ناشی از حادثه

‌ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص

 ماده ۱- هزینه‌های پزشكی عبارت است از هزینه‌هایی كه ‌بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به علت تحقق خطرات موضوع  ‌بیمه‌نامه، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می نماید.

ماده ۲- هزینه پزشكی قابل پرداخت توسط ‌بیمه‌گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت‌حساب درمانی مربوطه و یا حداكثر هزینه پزشكی مورد تعهد ‌بیمه‌گر هر كدام كه كمتر باشد. مشروط بر آنكه حداكثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه، صورتحساب آن به بیمه‌گر تسلیم شده باشد و با رعایت شرایط زیر پرداخت می‌شود:

۱-     درمان بیمه شده باید حداكثر ظرف دو سال از پایان مدت بیمه شروع شده باشد.

۲-  حداكثر هزینه پزشكی مورد تعهد ‌بیمه‌گر برای هر حادثه معادل بیست درصد سرمایه فوت یا نقص عضو كامل و دائم (هر كدام بیشتر باشد) خواهد بود.

ماده ۳- مجموعه حوادثی كه در هفت روز متوالی اتفاق ‌افتد یك حادثه محسوب ‌می‌گردد.

ماده ۴- بیمه‌گر ‌می‌تواند اسناد و مدارك پزشكی ‌بیمه‌شده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه ‌بیمه‌شده تحقیق نماید.

ماده ۵- هزینه انتقال ‌بیمه‌شده به منظور معالجه در مواردی كه طبق تشخیص پزشك معالج جنبه اورژانس داشته و یا امكان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد جزء هزینه‌های پزشكی محسوب شده و قابل پرداخت است.

 شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه

‌ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص

ماده ۱- تعاریف

۱-  از كارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی ‌بیمه‌شده است كه در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشك معالج و به تایید پزشک معتمد بیمه‌گر، ‌بیمه‌شده را از انجام وظایف شغلی باز ‌می‌دارد اعم از اینکه بستری شده باشد یا نباشد.

۲-  غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی كه در ایام از كارافتادگی موقت ‌بیمه‌شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت ‌می‌گردد.

ماده ۲- تعهد ‌بیمه‌گر

تعهد ‌بیمه‌گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی مشروط بر آن است كه خطر موضوع بیمه در مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه تحقق یابد و حداكثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه‌نامه منجر به ازكارافتادگی موقت ‌بیمه‌شده گردد.

۱-  حداكثر غرامت روزانه مورد تعهد ‌بیمه‌گر معادل پنج در هزار سرمایه فوت یا نقص عضو كامل و دائم (هر كدام بیشتر باشد) خواهد بود.

۲-  تعهد ‌بیمه‌گر برای پرداخت غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازكارافتادگی موقت محاسبه می شود و حداكثر برای یكصدوهشتاد روز خواهد بود.

ماده ۳- سایر شرایط

-        مجموعه حوادثی كه در هفت روز متوالی اتفاق ‌افتد یك حادثه محسوب ‌می‌گردد. 

شرایط اختصاصی بیمه غرامت روزانه بستری شدن در مراكز درمانی مجاز

‌ضمیمه بیمه‌نامه حوادث اشخاص

ماده ۱- تعاریف

غرامت روزانه بستری‌شدن ‌بیمه‌شده، مبلغی است كه در ایام بستری‌شدن ‌بیمه‌شده در مراكز درمانی مجاز به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت ‌می‌گردد.

ماده ۲- تعهد ‌بیمه‌گر

تعهد ‌بیمه‌گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در مراكز درمانی مجاز در صورتی است كه خطر موضوع بیمه ‌در مدت بیمه تحقق یابد و حداكثر ظرف دو سال از تاریخ انقضای بیمه‌نامه منجر به بستری شدن ‌بیمه‌شده گردد. پس از انقضای مدت یاد‌شده بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.

۱-     تعهد ‌بیمه‌گر از چهارمین روز بستری شدن ‌بیمه‌شده در مراكز درمانی مجاز محاسبه و حداكثر برای نود روز خواهد بود.

۲-  حداكثر غرامت روزانه مورد تعهد ‌بیمه‌گر معادل پنج درهزار سرمایه بیمه فوت یا نقص عضو كامل و دائم (هر كدام بیشتر باشد) خواهد بود.

ماده ۳- سایر شرایط

-        مجموعه حوادثی كه در هفت روز متوالی اتفاق ‌‌افتد یك حادثه محسوب ‌می‌گردد.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن , جمهوری اسلامی ایران , مدت اعتبار بیمه‌نامه , تشخیص مراجع ذی‌صلاح , مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار , دچار صدمات جسمی , مسئولیت مدنی حرفه‌ای , پیشنهاد كت , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , ۱۱۵ قانون برنامه , قانون برنامه پنجم , نقليه مسبب حادثه , برنامه پنجم توسعه , وسيله نقليه مسبب , جمهوري اسلامي ايران , زمان وقوع حادثه , شوراي عالي بيمه , خطر موضوع بیمه , مراكز درمانی مجاز , مورد تعهد ‌بیمه‌گر , پرداخت غرامت روزانه , بیشتر باشد خواهد , درصد سرمایه بیمه , ‌ضمیمه بیمه‌نامه حوادث , پزشك مع
زمان: 2018-05-16 19:30:09

قانون بیمه شخص ثالث

ماده۱ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده۲ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده۳ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده۴ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (۵/۲%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.
تبصره۲ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
ماده۵ ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (۱%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (۲%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
۱ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
۳ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
۴ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده۹ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده۱۰ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره۳ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (۲۰%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (۲۰%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره۲ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره۷ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۵ـ بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده۱۶ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده۱۷ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده۱۸ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۴) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده۱۹ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره۱ـ بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
تبصره۲ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده۲۰ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده۲۲ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده۲۳ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده۲۴ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.
ماده۲۵ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده۲۶ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۲۴) و (۲۵) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده۲۷ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (۲۰%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
ماده۲۸ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۴) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.
تبصره ـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده۲۹ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده۳۰ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

برچسب ها: تاریخ وقوع حادثه , اثر حوادث ناشی , نظر کمیسیون پزشکی , بیمه شده , اثر حوادث , کار افتاده , سازمان تأمین , حوادث ناشی , تأمین اجتماعی , نظر کمیسیون , کمیسیون پ , خسارت بدنی یكسان , نقلیه موتوری زمینی , قانون اصلاح قانون , مسئولیت مدنی دارندگان , وسایل نقلیه موتوری , مدنی دارندگان وسایل , اجباری مسئولیت مدنی , شور , نرخ ديه , خود اقدام , سال گذشته , هموطنان , اقدام , خدمات , گذشته , تعيين , پورمحمدي , ماه‌هاي , اعلام , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , بیمه گران اتكائی , بیمه‌گر اتکایی , شرکت بیمه , بیمه اتکایی , ممکن است , بین چندین , شـرکتهای بیمه , شرکتهای بیمه , مخاطره روبرو , وضعیت مالی , گران اتكائی , بی , تمام خطر , بیمه تمام , اشیاء مورد , تعیین نرخ , خطر نصب، , خطرات تحت , خطرات , می‌باشد , تعیین , تجهیزات , پروژه‌های , مربوط , اجرای , ارائه , استفاده , می‌باید , اطلاعا , خانه معدن ایران , خاک‌های صنعتی خانه , صنعتی خانه معدن , کمیته خاک‌های صنعتی , پوشش بیمه قرار , تحت پوشش بیمه , صندوق بیمه فعالیت‌های , شرکت‌های بیمه‌ , برخی قسمت‌های بیمه‌نامه , قسمت‌های بیمه‌نامه مهم‌ترند , دقت بیشتری بخوانیم , تعهدات شرکت بیمه , میزان تعهدات شرکت , شرکت‌های بیمه ناشی , عدم توجه , پارلمانی وزارت اقتصاد , لایحه پیشنهادی دولت , اصلاح قانون بیمه , لایحه اصلاح قانون , شخص ثالث , این لایحه , بیمه شخص , لایحه پیشنهادی , پیشنهادی دولت , مجلس , بیمه مركزی ایران , این آیین نامه , نمی باشد ماده , شركت بیمه موظف , تایید بیمه مركزی , مورد تایید بیمه , بیمه مركزی , مركزی ایران , نماینده فروش , شركت بیمه , ا , تعهد پایه سالیانه , پایه سالیانه برای , پزشك معتمد بیمه‌گر , تشخیص پزشك معالج , درصد تعهد پایه , تشخیص پزشك معتمد , تأیید پزشك معتمد , جمهوری اسلامی ایر , حادثه موضوع بیمه , شرایط خصوصی بیمه‌نامه , اطلاع بیمه‌گر برساند , مدت اعتبار بیمه‌نامه , كار موضوع بیمه ,  غرامت فوت، صدمه , تشخیص مراجع ذیصلاح , به‌ , آیین نامه اجرایی , راننده مسبب حادثه , این بیمه نامه , زمان لازم الاجرا , همان دیدگاه جبران , این ابهام مطرح , آیین نامه تعرفه , آیین نامه , شخص ثالث , بیمه ن , جمهوری اسلامی ایران , مدت اعتبار بیمه‌نامه , تشخیص مراجع ذی‌صلاح , مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار , دچار صدمات جسمی , مسئولیت مدنی حرفه‌ای , پیشنهاد كت , عضو سیستم کارت , وسایل نقلیه موتوری , قانون بیمه اجباری , جغرافیایی سیستم کارت , کارت سبز , سیستم کارت , دفتر کارت , سبز ایران , نقلیه موتوری , کشورهای عضو , ش , ۱۱۵ قانون برنامه , قانون برنامه پنجم , نقليه مسبب حادثه , برنامه پنجم توسعه , وسيله نقليه مسبب , جمهوري اسلامي ايران , زمان وقوع حادثه , شوراي عالي بيمه , خطر موضوع بیمه , مراكز درمانی مجاز , مورد تعهد ‌بیمه‌گر , پرداخت غرامت روزانه , بیشتر باشد خواهد , درصد سرمایه بیمه , ‌ضمیمه بیمه‌نامه حوادث , پزشك مع , بيمه مركزي ايران , وسايل نقليه موتوري , دارندگان وسايل نقليه , نقليه موتوري زميني , صندوق تأمين خسارتهاي , تأمين خسارتهاي بدني , تصويب هيأت وزيران , وسا
زمان: 2018-05-16 19:30:10